# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4701 Trần Anh Tuấn 1 1500
4702 tung 7 1500
4703 Nguyễn Bách Tùng 0 1500
4704 phạm quang tùng 1 1500
4705 Nguyễn Văn Hoàng Tùng 1 1500
4706 Phạm Vũ Tùng Dương 0 1500
4707 Nguyễn Tùng Lâm 14 1500
4708 NTT 14 1500
4709 Tunguyen87 1 1500
4710 NGUYENHUYNHTU 1500
4711 Hoang Duong 1 1500
4712 Vũ Hoàng Tùng 10 1500
4713 Vũ Phương Tùng 0 1500
4714 Lê Thanh Tùng 0 1500
4715 truongchiennguyen 1 1500
4716 XXX 0 1500
4717 Phạm Văn Tú 1 1500
4718 thanh an 1500
4719 turtlez 7 1500
4720 Đăng Tuyên 2 1500
4721 Đặng Trọng Tuyến 1500
4722 Tuyen 1500
4723 Lê Thị Tuyến 0 1500
4724 tvhson 0 1500
4725 tran van luat 1500
4726 Trần Văn Nhân 52 1500
4727 Trần Văn Phước Thành 1 1500
4728 Truong Van Thanh 1 1500
4729 đtwi 1500
4730 Nguyen Quang Duy 1 1500
4731 happy noise 4 1500
4732 stingnmore 1500
4733 Truong Xuan Dao 9 1500
4734 Tạ XuÂn TrƯỜng 0 1500
4735 Nguyễn Ngọc Phú Tỷ 7 1500
4736 Quangquy 1 1500
4737 Tran Viet Bao 0 1500
4738 Trần Doãn Thắng 6 1500
4739 Tam Tran 9 1500
4740 Huỳnh Gia Định 3 1500
4741 Ung Tuấn Lĩnh 22 1500
4742 UngQuangTri 3 1500
4743 vuducthien 4 1500
4744 UnKnown 4 1500
4745 Binh 8 1500
4746 Ú Òa 4 1500
4747 le quang trung 2 1500
4748 urmomfat 1 1500
4749 Hang 0 1500
4750 No 1 1500