Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74935 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 15 K ngheo 2022-02-22 2:58:01
#68642 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-10 4:53:25
#64846 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 444 K C++ / 1 K XuanThu 2021-12-18 4:24:14
#58800 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 1 K Nguyen Phuc Tho 2021-11-22 6:22:17
#21555 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 11 / 1 K Khas Hay 2020-12-13 16:50:09
#87042 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 74 ms 3544 K C# / 933 B ZiNo 2022-07-08 5:14:58
#124721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 900 B Cơm Sườn Quận 7 2024-01-16 7:41:03
#20759 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 900 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 8:01:57
#111974 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 344 K C++ 17 / 888 B Mr Shun Shun 2022-12-20 15:36:58
#73830 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 492 K C++ 11 / 846 B Xuân 2022-02-16 15:11:27
#34876 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 799 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:08:59
#61781 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 384 K C++ 11 / 775 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 9:50:02
#38980 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C / 682 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-15 10:36:35
#40428 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 456 K C++ 17 / 679 B Tô Tiến Đạt 2021-06-30 6:20:39
#79088 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 453 ms 18388 K Java / 671 B Đỗ Việt Cường 2022-03-27 9:50:30
#36791 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 464 K C++ / 618 B Nguyen Loan 2021-05-12 2:35:31
#79228 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 401 ms 17976 K Java / 593 B Phạm Tấn Tú 2022-03-28 12:37:03
#131646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 585 B code_ga_lam 2024-02-13 8:33:44
#87820 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 360 K C++ 11 / 585 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 5:27:59
#131173 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 372 K C++ 17 / 512 B binh 2024-02-08 9:59:12
#68397 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 352 K C++ 11 / 511 B KIN 2022-01-07 14:54:43
#46591 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 489 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-05 14:56:21
#51870 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 204 K C / 485 B Lewjxz 2021-10-18 17:58:03
#54601 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ / 476 B Nam Tử Thiên 2021-11-02 5:15:50
#53957 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 292 K C++ / 456 B Nguyễn Trung Lâm 2021-10-30 6:56:30
#59272 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 17 ms 436 K C++ / 455 B trần minh hoàng 2021-11-24 6:16:00
#42721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 450 B hihihi1 2021-07-20 12:27:38
#118836 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 372 K C++ / 450 B Nguyen ha an 2023-12-21 16:09:10
#20648 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 328 K C++ 17 / 447 B Trần Khánh Linh 2020-12-11 7:32:19
#47054 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 240 K C++ / 441 B phạm gia hùng 2021-09-09 3:46:39
#124219 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 368 K C++ 17 / 429 B Đặng Hải Phong 2024-01-13 6:44:12
#21001 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 468 K C++ 17 / 424 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-11 12:33:48
#50865 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 332 K C++ / 420 B soul 2021-10-12 12:52:26
#81505 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 17 / 419 B Trần Văn Nhân 2022-04-13 0:14:55
#21121 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 416 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-12 2:43:04
#20379 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 415 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-10 14:24:07
#20752 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 372 K C++ 11 / 413 B Trần Trung Đức 2020-12-11 8:00:00
#41022 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 411 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 15:45:26
#20398 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 344 K C++ 17 / 410 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-10 14:48:07
#40769 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 472 K C++ / 408 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 9:41:44
#31554 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 432 K C++ / 407 B Nguyễn Cao Lộc 2021-03-17 13:35:13
#56018 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 376 K C++ / 406 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-08 7:12:15
#20879 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 488 K C++ 17 / 402 B Đặng Thái Sơn 2020-12-11 8:26:03
#20762 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 16 ms 336 K C++ 17 / 402 B Lê Minh Tâm 2020-12-11 8:02:17
#30100 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 444 K C++ / 400 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:57:34
#20325 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 348 K C++ 14 / 400 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-10 12:47:26
#20754 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 400 B Tạ Thu Hà 2020-12-11 8:00:33
#51967 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 372 K C++ / 396 B Trần Khắc Triều 2021-10-19 6:55:56
#20646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 308 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:31:42
#52052 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 388 B Tô Thanh Long 2021-10-19 10:07:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: