Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#35920 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 192 K Pascal / 287 B Ngô Đức Minh Khoa 2021-04-27 3:59:58
#51870 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 204 K C / 485 B Lewjxz 2021-10-18 17:58:03
#86992 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 212 K C++ 11 (NOI) / 463 B Durex+_+ 2022-07-07 8:41:05
#47054 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 240 K C++ / 441 B phạm gia hùng 2021-09-09 3:46:39
#50354 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 244 K C++ / 291 B SunflowerNguyen 2021-10-08 0:28:38
#20575 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 323 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-11 6:17:34
#46224 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 256 K C++ 17 / 348 B abcxyz 2021-09-01 15:44:47
#54601 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ / 476 B Nam Tử Thiên 2021-11-02 5:15:50
#123986 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 395 B Đặng Hải Phong 2024-01-11 14:13:25
#131249 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 256 K Pascal / 359 B HL 2024-02-08 16:23:51
#46591 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 489 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-05 14:56:21
#131646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 585 B code_ga_lam 2024-02-13 8:33:44
#20845 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 336 B Bùi Tâm Đan 2020-12-11 8:19:24
#20749 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 356 B Chu Minh Quân 2020-12-11 7:58:50
#56611 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 (Clang) / 302 B ThMinh 2021-11-10 15:35:09
#83885 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 276 K C++ 11 / 354 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 11:01:52
#20577 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 280 K C++ 17 / 326 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-11 6:22:27
#20692 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 413 B Trần Trung Đức 2020-12-11 7:43:49
#56014 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 14 ms 288 K C++ / 328 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-08 7:06:05
#53957 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 292 K C++ / 456 B Nguyễn Trung Lâm 2021-10-30 6:56:30
#51162 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 304 K C++ 14 / 387 B wal 2021-10-14 2:08:55
#52051 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 304 K C++ 17 / 388 B Tô Thanh Long 2021-10-19 10:07:25
#20646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 308 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:31:42
#124718 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 316 K C++ 17 / 293 B Tiêu Dao 2024-01-16 7:35:46
#154064 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 495 B tuan 2024-06-11 2:08:44
#92995 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 320 K C++ 11 / 368 B khổng quảng 2022-10-03 9:45:12
#111959 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 324 K C++ 17 / 629 B Mr Shun Shun 2022-12-20 15:28:19
#21121 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 416 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-12 2:43:04
#20648 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 328 K C++ 17 / 447 B Trần Khánh Linh 2020-12-11 7:32:19
#38980 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C / 682 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-15 10:36:35
#85419 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 360 B Banh:) 2022-06-10 15:33:34
#152254 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Mai 2024-05-26 9:40:07
#46137 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 332 K C++ / 263 B Onii Chan 2021-08-31 14:58:05
#50865 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 332 K C++ / 420 B soul 2021-10-12 12:52:26
#154074 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 332 K C++ 14 / 788 B Phan Quốc Triệu 2024-06-11 2:30:18
#20867 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 349 B Bùi Hải Đăng 2020-12-11 8:23:59
#20990 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 336 B Trần Quang Huy 2020-12-11 12:00:30
#20762 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 16 ms 336 K C++ 17 / 402 B Lê Minh Tâm 2020-12-11 8:02:17
#20754 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 400 B Tạ Thu Hà 2020-12-11 8:00:33
#20753 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 356 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 8:00:26
#41022 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 411 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 15:45:26
#42721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 450 B hihihi1 2021-07-20 12:27:38
#70038 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 318 B NMD 2022-01-20 18:12:44
#154412 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 336 K C++ 14 / 424 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-13 16:33:04
#20795 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 306 B Nguyễn Bình An 2020-12-11 8:09:56
#34876 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 799 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:08:59
#42860 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 11 / 348 B ITK10_GRYPHON 2021-07-22 1:15:12
#48004 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 11 ms 340 K C++ 14 / 356 B nguyen khac thu 2021-09-16 18:38:12
#58800 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 1 K Nguyen Phuc Tho 2021-11-22 6:22:17
#56312 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 374 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 8:29:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: