Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#79088 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 453 ms 18388 K Java / 671 B Đỗ Việt Cường 2022-03-27 9:50:30
#79228 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 401 ms 17976 K Java / 593 B Phạm Tấn Tú 2022-03-28 12:37:03
#87042 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 74 ms 3544 K C# / 933 B ZiNo 2022-07-08 5:14:58
#87043 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 47 ms 3488 K C# / 658 B Durex+_+ 2022-07-08 5:18:43
#21000 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 508 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-11 12:29:17
#73830 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 492 K C++ 11 / 846 B Xuân 2022-02-16 15:11:27
#20879 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 488 K C++ 17 / 402 B Đặng Thái Sơn 2020-12-11 8:26:03
#40769 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 472 K C++ / 408 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 9:41:44
#21001 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 468 K C++ 17 / 424 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-11 12:33:48
#36791 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 464 K C++ / 618 B Nguyen Loan 2021-05-12 2:35:31
#40428 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 456 K C++ 17 / 679 B Tô Tiến Đạt 2021-06-30 6:20:39
#64846 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 444 K C++ / 1 K XuanThu 2021-12-18 4:24:14
#30100 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 444 K C++ / 400 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:57:34
#56016 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 440 K C++ / 324 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-08 7:09:55
#59272 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 17 ms 436 K C++ / 455 B trần minh hoàng 2021-11-24 6:16:00
#31554 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 432 K C++ / 407 B Nguyễn Cao Lộc 2021-03-17 13:35:13
#31462 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 12 ms 424 K C++ / 320 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 8:52:56
#61781 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 384 K C++ 11 / 775 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 9:50:02
#85501 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 380 K C++ / 333 B Nguyễn D. 2022-06-11 8:43:39
#137734 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 376 K C++ 17 / 299 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:08:49
#20647 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 376 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:32:06
#131173 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 372 K C++ 17 / 512 B binh 2024-02-08 9:59:12
#51967 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 372 K C++ / 396 B Trần Khắc Triều 2021-10-19 6:55:56
#118836 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 372 K C++ / 450 B Nguyen ha an 2023-12-21 16:09:10
#20752 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 372 K C++ 11 / 413 B Trần Trung Đức 2020-12-11 8:00:00
#124219 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 368 K C++ 17 / 429 B Đặng Hải Phong 2024-01-13 6:44:12
#87820 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 360 K C++ 11 / 585 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 5:27:59
#68397 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 352 K C++ 11 / 511 B KIN 2022-01-07 14:54:43
#20576 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 323 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-11 6:17:51
#20379 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 415 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-10 14:24:07
#20871 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 349 B Bùi Hải Đăng 2020-12-11 8:24:15
#126334 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 318 B Ngô Gia Khánh 2024-01-21 11:51:04
#74935 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 15 K ngheo 2022-02-22 2:58:01
#21555 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 11 / 1 K Khas Hay 2020-12-13 16:50:09
#20325 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 348 K C++ 14 / 400 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-10 12:47:26
#20286 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-10 10:08:52
#111974 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 344 K C++ 17 / 888 B Mr Shun Shun 2022-12-20 15:36:58
#29972 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 356 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-09 14:19:22
#20398 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 344 K C++ 17 / 410 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-10 14:48:07
#142270 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 276 B Huy dz 2024-03-20 15:51:37
#124721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 900 B Cơm Sườn Quận 7 2024-01-16 7:41:03
#81505 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 17 / 419 B Trần Văn Nhân 2022-04-13 0:14:55
#56312 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 374 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 8:29:11
#58800 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 1 K Nguyen Phuc Tho 2021-11-22 6:22:17
#48004 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 11 ms 340 K C++ 14 / 356 B nguyen khac thu 2021-09-16 18:38:12
#42860 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 11 / 348 B ITK10_GRYPHON 2021-07-22 1:15:12
#34876 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 799 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:08:59
#20795 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 306 B Nguyễn Bình An 2020-12-11 8:09:56
#70038 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 318 B NMD 2022-01-20 18:12:44
#52052 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 388 B Tô Thanh Long 2021-10-19 10:07:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: