Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#79088 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 453 ms 18388 K Java / 671 B Đỗ Việt Cường 2022-03-27 9:50:30
#79228 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 401 ms 17976 K Java / 593 B Phạm Tấn Tú 2022-03-28 12:37:03
#87042 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 74 ms 3544 K C# / 933 B ZiNo 2022-07-08 5:14:58
#87043 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 47 ms 3488 K C# / 658 B Durex+_+ 2022-07-08 5:18:43
#59272 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 17 ms 436 K C++ / 455 B trần minh hoàng 2021-11-24 6:16:00
#20762 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 16 ms 336 K C++ 17 / 402 B Lê Minh Tâm 2020-12-11 8:02:17
#56014 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 14 ms 288 K C++ / 328 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-08 7:06:05
#87820 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 360 K C++ 11 / 585 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 5:27:59
#81505 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 17 / 419 B Trần Văn Nhân 2022-04-13 0:14:55
#51967 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 372 K C++ / 396 B Trần Khắc Triều 2021-10-19 6:55:56
#50865 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 332 K C++ / 420 B soul 2021-10-12 12:52:26
#42860 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 11 / 348 B ITK10_GRYPHON 2021-07-22 1:15:12
#31462 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 12 ms 424 K C++ / 320 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 8:52:56
#48004 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 11 ms 340 K C++ 14 / 356 B nguyen khac thu 2021-09-16 18:38:12
#68397 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 352 K C++ 11 / 511 B KIN 2022-01-07 14:54:43
#73830 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 492 K C++ 11 / 846 B Xuân 2022-02-16 15:11:27
#40769 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 472 K C++ / 408 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 9:41:44
#36791 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 464 K C++ / 618 B Nguyen Loan 2021-05-12 2:35:31
#83885 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 276 K C++ 11 / 354 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 11:01:52
#56312 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 374 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 8:29:11
#38980 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C / 682 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-15 10:36:35
#34876 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 799 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:08:59
#85501 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 380 K C++ / 333 B Nguyễn D. 2022-06-11 8:43:39
#51187 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 328 K C++ 17 / 388 B Tô Thanh Long 2021-10-14 3:39:09
#47054 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 240 K C++ / 441 B phạm gia hùng 2021-09-09 3:46:39
#46224 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 256 K C++ 17 / 348 B abcxyz 2021-09-01 15:44:47
#46137 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 332 K C++ / 263 B Onii Chan 2021-08-31 14:58:05
#111974 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 344 K C++ 17 / 888 B Mr Shun Shun 2022-12-20 15:36:58
#51162 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 304 K C++ 14 / 387 B wal 2021-10-14 2:08:55
#31554 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 432 K C++ / 407 B Nguyễn Cao Lộc 2021-03-17 13:35:13
#20879 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 488 K C++ 17 / 402 B Đặng Thái Sơn 2020-12-11 8:26:03
#21001 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 468 K C++ 17 / 424 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-11 12:33:48
#21000 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 508 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-11 12:29:17
#131646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 585 B code_ga_lam 2024-02-13 8:33:44
#126334 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 318 B Ngô Gia Khánh 2024-01-21 11:51:04
#131173 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 372 K C++ 17 / 512 B binh 2024-02-08 9:59:12
#124219 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 368 K C++ 17 / 429 B Đặng Hải Phong 2024-01-13 6:44:12
#92995 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 320 K C++ 11 / 368 B khổng quảng 2022-10-03 9:45:12
#64846 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 444 K C++ / 1 K XuanThu 2021-12-18 4:24:14
#56611 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 (Clang) / 302 B ThMinh 2021-11-10 15:35:09
#58800 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 1 K Nguyen Phuc Tho 2021-11-22 6:22:17
#50354 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 244 K C++ / 291 B SunflowerNguyen 2021-10-08 0:28:38
#46591 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 489 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-05 14:56:21
#41022 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 411 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 15:45:26
#40428 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 456 K C++ 17 / 679 B Tô Tiến Đạt 2021-06-30 6:20:39
#29972 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 356 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-09 14:19:22
#21555 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 11 / 1 K Khas Hay 2020-12-13 16:50:09
#20646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 308 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:31:42
#20753 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 356 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 8:00:26
#20692 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 413 B Trần Trung Đức 2020-12-11 7:43:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: