Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#113754 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 22 ms 364 K C++ 11 (NOI) / 840 B Durex+_+ 2023-01-01 9:02:59
#106086 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 29 ms 388 K C++ 17 / 657 B meow 2022-11-29 4:19:51
#140501 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 30 ms 384 K C++ 11 / 550 B Nguyễn Việt Hùng 2024-03-12 3:46:24
#134085 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 396 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-18 14:37:38
#124478 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 32 ms 400 K C++ 17 / 745 B Trần Long 2024-01-14 17:01:09
#106218 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 408 B Đặng Huyền Trân 2022-11-29 8:04:52
#106124 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 33 ms 372 K C++ 14 / 467 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-29 4:35:21
#134402 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 33 ms 376 K C++ / 402 B mh 2024-02-19 8:15:37
#134075 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 33 ms 380 K C++ 17 / 398 B ANNGU 2024-02-18 14:20:08
#106120 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 439 B Phạm Thanh Lam 2022-11-29 4:33:55
#106117 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 356 K C++ 17 / 490 B Ninh Anh Vũ 2022-11-29 4:33:32
#106216 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 360 K C++ / 418 B Trần Đăng Khoa 2022-11-29 8:03:38
#134496 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 376 K C++ 17 / 402 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-19 8:50:38
#134509 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 337 B ananan 2024-02-19 8:52:40
#106115 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 / 542 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-29 4:33:21
#106135 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 524 B Vũ Trần Lâm 2022-11-29 4:36:19
#106112 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 384 K C++ 17 / 765 B Trùm CUỐI 2022-11-29 4:32:51
#106149 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 384 K C++ 17 / 510 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-29 7:11:19
#106138 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 388 K C++ 17 / 420 B Bùi Quốc Huy 2022-11-29 4:37:59
#106128 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 441 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-29 4:35:39
#106147 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 495 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-29 7:10:54
#119725 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 456 K C++ 17 / 733 B Tiêu Dao 2023-12-23 9:19:52
#106129 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 37 ms 384 K C++ / 448 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-29 4:35:40
#124427 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 40 ms 356 K C++ 14 / 586 B accvip 2024-01-14 7:52:58
#134202 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 40 ms 348 K C++ 17 / 295 B Tuấn Thịnh 2024-02-19 1:15:35
#106043 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 41 ms 444 K C++ 17 / 550 B HieuLe 2022-11-29 4:03:43
#106125 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 524 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-29 4:35:31
#134611 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 41 ms 344 K C++ 17 / 355 B laccoi 2024-02-19 9:34:30
#134410 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 42 ms 348 K C++ 17 / 404 B The Toan 2024-02-19 8:18:38
#134466 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 42 ms 352 K C++ 17 / 450 B Ngô Trường 2024-02-19 8:42:51
#134609 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 42 ms 324 K C++ 17 / 450 B phan quoc an 2024-02-19 9:32:38
#134396 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 43 ms 348 K C++ 17 / 450 B vu minh hoang 2024-02-19 8:10:33
#134379 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 46 ms 340 K C++ 17 / 450 B kurzgesagt 2024-02-19 8:00:22
#143560 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 50 ms 368 K C++ 17 / 592 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 3:34:21
#107571 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 1473 ms 35792 K Python 3 / 354 B account109 2022-12-04 1:26:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: