Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#113754 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 22 ms 364 K C++ 11 (NOI) / 840 B Durex+_+ 2023-01-01 9:02:59
#106086 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 29 ms 388 K C++ 17 / 657 B Meow 2022-11-29 4:19:51
#106218 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 408 B Đặng Huyền Trân 2022-11-29 8:04:52
#106124 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 33 ms 372 K C++ 14 / 467 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-29 4:35:21
#106120 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 439 B Phạm Thanh Lam 2022-11-29 4:33:55
#106117 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 356 K C++ 17 / 490 B Ninh Anh Vũ 2022-11-29 4:33:32
#106216 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 34 ms 360 K C++ / 418 B Trần Đăng Khoa 2022-11-29 8:03:38
#106115 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 / 542 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-29 4:33:21
#106135 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 524 B Vũ Trần Lâm 2022-11-29 4:36:19
#106112 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 384 K C++ 17 / 765 B Trùm CUỐI 2022-11-29 4:32:51
#106149 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 384 K C++ 17 / 510 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-29 7:11:19
#106138 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 388 K C++ 17 / 420 B -_- 2022-11-29 4:37:59
#106128 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 441 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-29 4:35:39
#106147 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 36 ms 352 K C++ 17 / 495 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-29 7:10:54
#106129 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 37 ms 384 K C++ / 448 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-29 4:35:40
#106043 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 41 ms 444 K C++ 17 / 550 B HieuLe 2022-11-29 4:03:43
#106125 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 41 ms 356 K C++ / 524 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-29 4:35:31
#107571 #5041. FRAC - Phân số Accepted 100 1473 ms 35792 K Python 3 / 354 B account109 2022-12-04 1:26:57


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: