Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#103133 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 179 ms 760 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-11-21 8:26:20
#80803 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 198 ms 42864 K C++ / 591 B madara 2022-04-08 15:59:18
#30893 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 370 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 688 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-12 9:53:06
#30925 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 426 ms 384 K C++ 17 / 669 B Trần Khánh Linh 2021-03-12 10:00:57
#31228 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 433 ms 368 K C++ 17 / 688 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-14 13:36:26
#30919 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 436 ms 352 K C++ 17 / 625 B Tạ Thu Hà 2021-03-12 9:58:50
#30931 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 437 ms 376 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-12 10:05:36
#30906 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-12 9:56:01
#30911 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 384 K C++ 17 / 668 B Trần Trung Đức 2021-03-12 9:57:14
#30928 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 441 ms 352 K C++ 17 / 605 B Lê Minh Tâm 2021-03-12 10:03:02
#30890 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 441 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-12 9:52:38
#30923 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 443 ms 352 K C++ 17 / 605 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-12 10:00:34
#30888 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 446 ms 380 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Bình An 2021-03-12 9:51:48
#30913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 607 B Bùi Hải Đăng 2021-03-12 9:57:25
#30898 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-12 9:54:00
#30905 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 451 ms 348 K C++ 17 / 668 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-12 9:56:01
#30896 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 452 ms 352 K C++ 17 / 688 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-12 9:53:30
#30902 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 453 ms 356 K C++ / 506 B Đặng Thái Sơn 2021-03-12 9:55:43
#30910 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 688 B Trần Quang Huy 2021-03-12 9:57:13
#31849 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 456 ms 384 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-20 0:26:13
#30897 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 457 ms 384 K C++ 17 / 506 B Phạm Minh Hoàng 2021-03-12 9:53:41
#30901 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 466 ms 352 K C++ 17 / 688 B Chu Minh Quân 2021-03-12 9:55:14
#144378 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 477 ms 24788 K Python 3 / 464 B lê thành đạt 2024-04-05 15:17:24


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: