Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#134003 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 48 ms 1920 K C++ 17 / 12 K Lê Hồng Anh 2024-02-18 11:12:35
#41010 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 3536 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-07-02 15:24:07
#57578 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 24 ms 1940 K C++ 17 / 4 K hihihi1 2021-11-15 11:56:32
#103133 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 179 ms 760 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-11-21 8:26:20
#103881 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 35 ms 1920 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-22 18:00:48
#103776 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 2272 K C++ / 1 K Trần Châu Gia Nguyên 2022-11-22 14:37:49
#137144 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 504 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-24 15:32:51
#49213 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:05:20
#123631 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 444 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-10 10:09:57
#152664 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 40 ms 428 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-05-29 8:43:02
#35955 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1848 K C++ 17 / 985 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-27 8:16:26
#152677 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 34 ms 1916 K C++ 17 / 980 B Phan Quốc Triệu 2024-05-29 9:36:18
#66725 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 1920 K C++ 17 / 912 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 6:56:59
#78298 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1916 K C++ 14 / 862 B stroke of fortune 2022-03-21 12:25:40
#50195 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1860 K C++ 17 / 801 B Tạ Quang Kiên 2021-10-06 15:48:15
#105908 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 1156 K C++ 17 / 761 B Akiet 2022-11-29 2:00:40
#123523 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1920 K C++ 17 / 742 B Huynh Nhat Phat 2024-01-10 7:22:06
#123081 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 79 ms 8284 K C++ / 740 B Tri Gia Van 2024-01-09 7:39:40
#82646 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 43 ms 1852 K C++ 14 / 739 B Lê Thiên Phú 2022-04-29 13:44:25
#128410 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3520 K C++ 17 / 726 B Duonggsimp 2024-01-27 11:44:09
#131397 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3396 K C++ 17 / 720 B nqd 2024-02-10 13:20:41
#30884 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 356 K C++ 17 / 696 B Trùm CUỐI 2021-03-12 9:50:51
#92204 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 41 ms 3668 K C++ 17 / 704 B ohka 2022-09-20 11:26:15
#30898 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-12 9:54:00
#30890 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 441 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-12 9:52:38
#31849 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 456 ms 384 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-20 0:26:13
#31228 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 433 ms 368 K C++ 17 / 688 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-14 13:36:26
#30893 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 370 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 688 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-12 9:53:06
#30901 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 466 ms 352 K C++ 17 / 688 B Chu Minh Quân 2021-03-12 9:55:14
#30895 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 356 K C++ 17 / 688 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-12 9:53:20
#30931 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 437 ms 376 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-12 10:05:36
#30910 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 688 B Trần Quang Huy 2021-03-12 9:57:13
#30906 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-12 9:56:01
#30888 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 446 ms 380 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Bình An 2021-03-12 9:51:48
#30911 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 384 K C++ 17 / 668 B Trần Trung Đức 2021-03-12 9:57:14
#30905 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 451 ms 348 K C++ 17 / 668 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-12 9:56:01
#80435 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 673 B mc_hyuse202 2022-04-04 14:21:29
#30925 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 426 ms 384 K C++ 17 / 669 B Trần Khánh Linh 2021-03-12 10:00:57
#37964 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1924 K C++ 14 / 658 B Nguyen An 2021-05-30 14:16:46
#6438 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 3584 K C++ 17 / 654 B Phạm Thế Phong 2020-04-29 9:35:39
#105962 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 3548 K C++ 17 / 647 B Vũ Đức Huy 2022-11-29 3:46:24
#34913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1976 K C++ 14 / 633 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 6:17:55
#30919 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 436 ms 352 K C++ 17 / 625 B Tạ Thu Hà 2021-03-12 9:58:50
#154139 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 70 ms 7388 K C++ / 613 B LDV 2024-06-11 10:21:23
#60529 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1916 K C++ 17 / 613 B trần minh hoàng 2021-12-02 2:45:42
#30913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 607 B Bùi Hải Đăng 2021-03-12 9:57:25
#39619 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 215 ms 40196 K Pascal / 605 B Khuyen Tran 2021-06-23 9:11:04
#30923 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 443 ms 352 K C++ 17 / 605 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-12 10:00:34
#30927 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 605 B Lê Minh Tâm 2021-03-12 10:02:23
#153770 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 384 K C++ 14 / 600 B Vũ Hoài Băng 2024-06-09 14:10:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: