Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#30905 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 451 ms 348 K C++ 17 / 668 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-12 9:56:01
#125994 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 348 K C++ 14 / 572 B Đào Đức Thắng 2024-01-19 14:51:57
#30906 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-12 9:56:01
#30913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 607 B Bùi Hải Đăng 2021-03-12 9:57:25
#30910 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 688 B Trần Quang Huy 2021-03-12 9:57:13
#30896 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 452 ms 352 K C++ 17 / 688 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-12 9:53:30
#30901 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 466 ms 352 K C++ 17 / 688 B Chu Minh Quân 2021-03-12 9:55:14
#30893 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 370 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 688 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-12 9:53:06
#30927 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 605 B Lê Minh Tâm 2021-03-12 10:02:23
#30923 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 443 ms 352 K C++ 17 / 605 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-12 10:00:34
#30919 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 436 ms 352 K C++ 17 / 625 B Tạ Thu Hà 2021-03-12 9:58:50
#30890 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 441 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-12 9:52:38
#30898 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-12 9:54:00
#30884 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 356 K C++ 17 / 696 B Trùm CUỐI 2021-03-12 9:50:51
#30902 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 453 ms 356 K C++ / 506 B Đặng Thái Sơn 2021-03-12 9:55:43
#30932 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 445 ms 364 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-12 10:07:54
#31228 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 433 ms 368 K C++ 17 / 688 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-14 13:36:26
#30888 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 446 ms 380 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Bình An 2021-03-12 9:51:48
#49213 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:05:20
#30897 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 457 ms 384 K C++ 17 / 506 B Phạm Minh Hoàng 2021-03-12 9:53:41
#31849 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 456 ms 384 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-20 0:26:13
#30911 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 384 K C++ 17 / 668 B Trần Trung Đức 2021-03-12 9:57:14
#30925 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 426 ms 384 K C++ 17 / 669 B Trần Khánh Linh 2021-03-12 10:00:57
#43704 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 414 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-11 4:37:04
#77921 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 499 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:55:45
#80435 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 673 B mc_hyuse202 2022-04-04 14:21:29
#111159 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 312 B Nguyễn Quang Vinh 2022-12-16 3:27:19
#128092 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 369 B Thái nam 2024-01-27 3:05:47
#153770 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 384 K C++ 14 / 600 B Vũ Hoài Băng 2024-06-09 14:10:13
#123632 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 34 ms 388 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-10 10:09:57
#152664 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 40 ms 428 K C++ 17 / 1 K Đặng Hải Long 2024-05-29 8:43:02
#146405 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 444 K C++ 17 / 504 B Cuong 2024-04-18 21:37:22
#35739 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 452 K C++ / 505 B always tle 2021-04-24 14:30:06
#137144 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 504 K C++ 17 / 1 K Lê Bình Minh 2024-02-24 15:32:51
#103133 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 179 ms 760 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-11-21 8:26:20
#105908 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 1156 K C++ 17 / 761 B Akiet 2022-11-29 2:00:40
#35955 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1848 K C++ 17 / 985 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-27 8:16:26
#82646 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 43 ms 1852 K C++ 14 / 739 B Lê Thiên Phú 2022-04-29 13:44:25
#50195 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1860 K C++ 17 / 801 B Tạ Quang Kiên 2021-10-06 15:48:15
#52077 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 1868 K C++ / 475 B Xuân 2021-10-19 11:54:56
#153334 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 22 ms 1884 K C++ / 597 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-05 9:31:46
#24178 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 22 ms 1892 K C++ 17 / 510 B iwannabetheguy 2020-12-27 11:57:26
#31072 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1892 K C++ 17 / 523 B batman 2021-03-13 9:48:32
#58678 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1892 K C++ 17 / 562 B Vũ Giang 2021-11-21 9:31:57
#83602 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1904 K C++ 17 / 479 B Đỗ Việt Cường 2022-05-12 15:29:41
#46670 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 1916 K C++ 14 / 377 B shabipilamew 2021-09-06 7:41:33
#56964 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 21 ms 1916 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-11-12 17:51:08
#60529 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1916 K C++ 17 / 613 B trần minh hoàng 2021-12-02 2:45:42
#78298 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1916 K C++ 14 / 862 B stroke of fortune 2022-03-21 12:25:40
#152673 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1916 K C++ 17 / 704 B Phan Quốc Triệu 2024-05-29 9:09:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: