Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#40622 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 400 ms 21284 K Python 3 / 32 B Dương 2021-07-01 2:10:39
#41863 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 20 ms 256 K Pascal / 66 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 16:16:18
#33839 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 32 ms 352 K C++ 14 / 105 B Thái Trung Hiếu 2021-04-06 16:54:05
#33242 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 22 ms 276 K C / 116 B batman 2021-03-31 4:05:16
#37787 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 28 ms 348 K C / 119 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-05-28 11:56:56
#44364 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 29 ms 372 K C++ 14 / 132 B hihihi1 2021-08-17 10:13:36
#38632 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 / 133 B Phạm Đức Anh 2021-06-09 11:16:09
#119674 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 24 ms 352 K C++ 17 / 135 B Tiêu Dao 2023-12-23 8:38:54
#55698 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 33 ms 380 K C++ 11 (Clang) / 139 B Tô Thanh Long 2021-11-06 11:43:25
#35085 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 31 ms 392 K C++ 17 / 143 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-04-17 4:15:58
#33033 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 41 ms 588 K C++ 17 / 146 B Lê Minh Tâm 2021-03-28 8:15:40
#32855 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 26 ms 352 K C++ 17 / 146 B Tạ Thu Hà 2021-03-26 15:57:05
#37891 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 22 ms 380 K C++ / 146 B minh20cm 2021-05-29 16:32:15
#34561 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 149 B hihi 2021-04-14 12:50:04
#76606 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 154 B Trần Văn Nhân 2022-03-05 9:32:35
#81888 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 34 ms 380 K C++ / 156 B Đỗ Việt Cường 2022-04-15 6:39:43
#32897 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 169 B Bùi Hải Đăng 2021-03-27 3:04:39
#45637 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 34 ms 356 K C++ 14 / 171 B ttnl1128 2021-08-27 6:40:06
#64832 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 172 B Trần Phong 2021-12-18 3:18:06
#33963 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 25 ms 376 K C++ 17 / 185 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-04-09 5:43:46
#32753 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 29 ms 412 K C++ 17 / 185 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-26 11:08:46
#131095 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 194 B Nguyễn Đức Minh 2024-02-07 16:08:05
#45349 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 27 ms 272 K C++ 11 (NOI) / 198 B Durex+_+ 2021-08-25 8:40:45
#33466 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 31 ms 388 K C++ 17 / 205 B Chu Minh Quân 2021-04-01 12:34:48
#32799 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 31 ms 408 K C++ 17 / 206 B Trần Khánh Linh 2021-03-26 13:37:45
#33140 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 26 ms 356 K C++ 17 / 207 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-30 12:48:18
#39296 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 210 B Vu Minh Hieu 2021-06-20 6:41:30
#54280 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 20 ms 352 K C++ / 238 B Nguyễn Trung Lâm 2021-11-01 8:08:18
#41868 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 31 ms 384 K C++ 14 / 262 B Vũ Đức Thuận 2021-07-08 16:27:09
#87062 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 1777 ms 17456 K Java / 340 B CapproC 2022-07-08 11:26:43
#35136 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 30 ms 464 K C++ 17 / 454 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-17 13:37:30
#80740 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 25 ms 336 K C++ 11 / 510 B Xuân 2022-04-07 14:39:55
#63088 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 30 ms 448 K C++ 11 / 556 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 13:28:18
#35658 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 1 K Đủ 2021-04-23 10:40:54
#64822 #834. VECTOR - Véc tơ Accepted 100 26 ms 376 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 2:54:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: