Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#32743 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 44 ms 640 K C++ 17 / 516 B vuvanhung 2021-03-26 10:33:52
#93923 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 46 ms 612 K C++ 17 / 520 B Danh Thanh Thủ 2022-10-11 14:46:51
#65551 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 51 ms 812 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-20 11:28:57
#65498 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 53 ms 1152 K C++ 11 / 419 B KIN 2021-12-20 7:32:04
#32801 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 55 ms 1084 K C++ 17 (Clang) / 352 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-26 13:49:06
#74125 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 55 ms 684 K C++ 11 / 759 B Xuân 2022-02-18 8:13:01
#32762 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 56 ms 1152 K C++ 17 / 352 B Đoàn Công Chiến 2021-03-26 11:40:07
#33705 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 57 ms 1080 K C++ 17 / 352 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-04-04 4:40:01
#33146 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 57 ms 1152 K C++ 17 / 392 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-30 12:50:38
#32814 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 57 ms 1152 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-26 14:13:04
#76885 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 57 ms 1108 K C++ 17 / 390 B hihihi1 2022-03-09 0:30:41
#33467 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 58 ms 1116 K C++ 17 / 352 B Chu Minh Quân 2021-04-01 12:35:13
#62016 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 60 ms 1148 K C++ 17 (Clang) / 587 B trần minh hoàng 2021-12-10 8:43:00
#68415 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 64 ms 704 K C++ 17 / 889 B Trương Tuấn Tú 2022-01-07 15:58:07
#32795 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 66 ms 1152 K C++ 17 / 431 B Trần Khánh Linh 2021-03-26 13:33:14
#35750 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 66 ms 1152 K C++ 17 / 950 B Durex+_+ 2021-04-24 15:26:49
#39297 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 66 ms 1152 K C++ 17 / 468 B Vu Minh Hieu 2021-06-20 6:49:22
#72115 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 66 ms 1096 K C++ 17 / 613 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:11:58
#84587 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 67 ms 720 K C++ 11 / 442 B hm123 2022-05-24 14:50:19
#32841 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 143 ms 1028 K C++ / 1 K batman 2021-03-26 15:10:00
#60994 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 143 ms 1024 K C++ 14 / 319 B DEATH 2021-12-04 6:23:08
#58321 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 144 ms 1136 K C++ / 334 B ThMinh 2021-11-18 15:55:31
#115191 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 146 ms 1012 K C++ / 326 B PNTĐ 2023-01-06 13:46:33
#35089 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 147 ms 1140 K C++ 17 / 367 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-04-17 4:26:41
#45639 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 150 ms 1112 K C++ 14 / 413 B ttnl1128 2021-08-27 6:47:21
#62081 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 150 ms 1020 K C++ 17 / 496 B daotuanduy 2021-12-10 13:45:33
#71267 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 150 ms 1108 K C++ 17 (Clang) / 373 B Nguyễn Minh Chí 2022-02-07 13:51:23
#33697 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 154 ms 1120 K C++ 17 / 338 B Lê Minh Tâm 2021-04-04 3:46:55
#81883 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 157 ms 1120 K C++ / 362 B Đỗ Việt Cường 2022-04-15 6:27:05
#85532 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 158 ms 1148 K C++ / 347 B Nguyễn D. 2022-06-11 13:28:22
#58318 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 159 ms 1116 K C++ 14 / 422 B LAM DEP TRAI 2021-11-18 15:54:22
#33179 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 162 ms 1040 K C++ 17 / 337 B Tạ Thu Hà 2021-03-30 15:27:42
#39700 #835. DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 Accepted 100 165 ms 1136 K C++ 17 / 298 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-24 17:55:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: