Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 37 86 43.02%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 84 30.95%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 66 62.12%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 75 209 35.89%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 77 137 56.20%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 141 36.88%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 136 360 37.78%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 104 175 59.43%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 111 319 34.80%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 62 186 33.33%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 315 35.56%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 80 305 26.23%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 41 150 27.33%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 11 35 31.43%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%