Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 36 85 42.35%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 82 31.71%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 65 63.08%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 72 205 35.12%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 76 136 55.88%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 139 37.41%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 141 40.43%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 134 358 37.43%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 104 175 59.43%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 307 34.53%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 60 184 32.61%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 312 35.90%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 76 298 25.50%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 40 148 27.03%
447 DPCABLE – Nối cáp 40 110 36.36%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 52 65.38%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%