# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1551 Hữu Phương 0 1500
1552 phạm ngọc anh 1500
1553 Phạm Minh Đan 0 1500
1554 Pham Minh 2 1500
1555 Pham Minh 3 1500
1556 Phạm Mai Linh 0 1500
1557 Phạm Nhật Quang 1500
1558 Lợi giấu tên :)) 33 1500
1559 Phạm Hoàng Vũ 0 1500
1560 Lân Phạm 0 1500
1561 Phạm Hằng Nga 2 1500
1562 Pham Dang 0 1500
1563 An Phạm 0 1500
1564 Hacoder 8 1500
1565 Phạm Gia Trí 1500
1566 Bách 4 1500
1567 Phạm Đức Minh 3 1500
1568 anh 1 1500
1569 Phạm Đức Anh 47 1500
1570 PDDDuong 1 1500
1571 vinhpc 1500
1572 Phạm Chí Hiếu 0 1500
1573 Pham Thai Bao 0 1500
1574 Phạm Lê Gia Bảo 1500
1575 Phạm Vũ 1 1500
1576 Pham_Son 1 1500
1577 Phạm Duy Phát 2 1500
1578 bui dinh pham 2 1500
1579 PGuy 1 1500
1580 Phạm Gia Khánh 0 1500
1581 ád ád ád 1 1500
1582 Bao Phuc 2 1500
1583 petland 1 1500
1584 Phanvantai 0 1500
1585 tạ nguyễn tiến đạt 1 1500
1586 Song Đồng Gia Phúc 1500
1587 Le Trung Minh Nhat 0 1500
1588 nannanannanana 0 1500
1589 namvip0982 1 1500
1590 Lê Phước Minh Hoàng 1 1500
1591 Đào Đức 5 1500
1592 Lewjxz 101 1500
1593 Phạm Đăng Khiêm 0 1500
1594 Phạm Đức Duy 1 1500
1595 pda 5 1500
1596 Phạm Công Thước 0 1500
1597 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
1598 pbao 13 1500
1599 Nguyễn Trường Thịnh 1 1500
1600 PAT 19 1500