# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4351 Tea 1 1500
4352 lltt 0 1500
4353 Đào Thị Thùy Trang 1500
4354 thy0602 1500
4355 trần ngọc quang 1 1500
4356 Dang Thanh Long 4 1500
4357 ti20_dvhphuc 0 1500
4358 Hồ Phan Thế Anh 21 1500
4359 Lê Nguyễn Anh Khoa 10 1500
4360 Sơnnoob 2 1500
4361 CaoWUANGHung 4 1500
4362 ti21dpkhang 1 1500
4363 Lazy_Boiz 2 1500
4364 Ng Gia Baor 1 1500
4365 Cho_xin_code 16 1500
4366 dpkhang 1 1500
4367 Nguyễn Quốc Tiến 2 1500
4368 You can't see me 3 1500
4369 nguyễn văn tiến 1500
4370 Trần Minh Tiến 11 1500
4371 Phan Thanh Tiến 3 1500
4372 Đặng Minh Tiến 1500
4373 Nguyễn Minh Tiến 9 1500
4374 tienbinhngo 1 1500
4375 123456789 3 1500
4376 D 1500
4377 lê tiến dũng 11 1500
4378 Nguyễn Tiến Duy 1 1500
4379 Nguyễn Tiến 1 1500
4380 metterant 3 1500
4381 Le Huynh Tien 0 1500
4382 Nguyễn Hữu Tiến 0 1500
4383 camtien 2 1500
4384 Nguyễn Ngọc Tiến 2 1500
4385 Nguyễn Mạnh Tiến 1 1500
4386 Nguyễn Thành Tiến 0 1500
4387 Vũ Tiến Thành 1 1500
4388 Trương Quốc Tiến 1 1500
4389 TienTuong 0 1500
4390 NGUYEN TIEN 1 1500
4391 Nguyễn Văn Tiệp -11A4 0 1500
4392 Tiêu Dao 216 1500
4393 Trần Tuấn Anh 1 1500
4394 Timtimle 1500
4395 eeeee 1500
4396 Alexia Midgar 1 1500
4397 Lê Hoàng Đăng Khoa 0 1500
4398 Võ Hoài Anh Khoa 0 1500
4399 mạnh cường 1500
4400 tinhtinh999 0 1500