Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#28362 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 19 ms 256 K Pascal / 169 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-02-22 15:36:51
#81997 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 19 ms 256 K Pascal / 151 B Trần Nguyễn Anh Thoa 2022-04-16 4:02:35
#2650 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 360 K C++ / 122 B Đoàn Thành Lâm 2020-01-06 1:52:03
#2653 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 360 K C++ 14 / 132 B Phạm Đình Thông 2020-01-06 1:52:15
#2621 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 245 B Đinh Thu Hoài 2020-01-06 1:45:27
#2637 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 176 B Đào Duy Bách 2020-01-06 1:49:13
#2683 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 340 K C++ 14 / 162 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-01-06 2:03:23
#2655 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 352 K C++ 11 / 144 B Phùng Trường Giang 2020-01-06 1:53:02
#2619 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 232 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-01-06 1:45:15
#2681 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 360 K C++ / 165 B Cầm Tiến Mạnh 2020-01-06 2:02:36
#2939 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 336 K C++ 11 / 206 B Chu Minh Hà 2020-01-10 13:49:04
#2158 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 316 K C++ / 147 B Bùi Thu Trang 2020-01-02 7:40:34
#2811 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 352 K C++ / 249 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-01-06 2:42:28
#28628 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 348 K C++ 17 / 158 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-26 9:40:48
#40443 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-06-30 7:36:18
#39172 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 260 K C / 340 B Nguyen Quang Duy 2021-06-18 1:39:37
#53892 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 348 K C++ 17 / 169 B Đào Duy Bách 2021-10-30 1:34:16
#67163 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 192 K Pascal / 70 B Super Idol的笑容 都没你的甜 八月正午的阳光 都没你耀眼 热爱 105 °C的你 滴滴清纯的蒸馏水 2021-12-31 3:15:14
#67167 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 20 ms 280 K Pascal / 119 B alooooooo 2021-12-31 3:16:23
#2635 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 240 B Đỗ Trung Phúc 2020-01-06 1:49:08
#2667 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 340 K C++ / 157 B Nguyễn Hồng Sơn 2020-01-06 1:58:25
#2638 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 364 K C++ / 272 B Nguyễn Thị Hà Phương 2020-01-06 1:49:29
#2734 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 380 K C++ 14 / 161 B Lê Quang Trường 2020-01-06 2:16:56
#2111 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 380 K C++ / 190 B Lường Tuấn Dương 2020-01-02 7:28:42
#41867 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 244 K Pascal / 93 B Nguyen Duc Anh 2021-07-08 16:26:49
#70428 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 494 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 3:42:54
#58539 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 21 ms 376 K C++ / 206 B Ngọc Nhi 2021-11-20 10:00:44
#11081 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 159 B Chùm CUỐI 2020-10-24 2:37:23
#2166 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 22 ms 324 K C++ / 128 B Phạm Trần Mai Anh 2020-01-02 7:42:27
#2473 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 22 ms 324 K C++ / 140 B Lưu Hồng Ngọc 2020-01-03 14:04:43
#2181 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 22 ms 360 K C++ / 128 B Nguyễn Hương Lan 2020-01-02 7:46:37
#4476 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 190 B Lâm Thành Đức 2020-03-07 9:01:25
#2463 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 23 ms 360 K C++ / 238 B Phạm Thế Phong 2020-01-03 13:12:01
#2406 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 225 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-02 15:41:34
#10682 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 23 ms 340 K C++ 17 / 165 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-22 9:41:46
#39139 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 23 ms 360 K C / 126 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-17 16:59:52
#83014 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 / 343 B Đỗ Bình Minh 2022-05-09 9:28:50
#2623 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 247 B Trần Hương Trang 2020-01-06 1:46:15
#2090 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 24 ms 536 K C++ / 237 B Vũ Thị Nhi 2020-01-02 7:20:01
#11112 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 24 ms 356 K C++ / 132 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-24 2:46:38
#15040 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 24 ms 352 K C++ / 231 B NONE 2020-11-13 15:45:57
#80295 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 24 ms 348 K C++ / 194 B Tran Minh Hieu 2022-04-03 1:54:51
#8297 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 25 ms 624 K C++ / 144 B Michiki Naoyu 2020-08-19 0:07:11
#11086 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 25 ms 340 K C++ / 126 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-24 2:38:39
#11091 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 152 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-24 2:40:41
#11012 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 25 ms 412 K C++ / 196 B Trần Khánh Linh 2020-10-23 14:08:36
#11083 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 166 B Đoàn Công Chiến 2020-10-24 2:38:14
#64741 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 25 ms 360 K C++ / 142 B Trần Thu Thảo 2021-12-17 14:32:46
#80311 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 25 ms 368 K C++ / 198 B Lê Minh Thiên Phú 2022-04-03 2:06:17
#11965 #311. TTSUM2 – Tính tổng version 2 Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 155 B Bùi Hải Đăng 2020-10-27 9:52:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: