Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52838 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 70 ms 12136 K C++ 11 (NOI) / 453 B Durex-_- 2021-10-23 15:17:45
#49889 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 98 ms 8256 K C++ / 342 B Onii Chan 2021-10-05 1:14:09
#12621 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 99 ms 8300 K C++ / 384 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-29 4:03:48
#12603 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 100 ms 8284 K C++ / 378 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-29 4:00:37
#12630 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 100 ms 8300 K C++ / 402 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-29 4:05:24
#12634 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 101 ms 8320 K C++ 17 / 355 B Chu Minh Quân 2020-10-29 4:05:58
#12661 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 101 ms 8300 K C++ / 400 B Đặng Thái Sơn 2020-10-29 4:13:11
#79864 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 101 ms 8256 K C++ / 400 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 13:05:36
#12579 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 102 ms 8256 K C++ / 350 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-29 3:56:13
#14549 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 102 ms 8264 K C++ 17 / 404 B Đủ 2020-11-11 18:19:23
#48640 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 102 ms 8296 K C++ 14 / 400 B nguyen khac thu 2021-09-22 18:33:05
#71760 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 102 ms 8252 K C++ 11 / 505 B Văn Hoàng Phúc 2022-02-10 6:31:56
#12674 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 103 ms 8268 K C++ 17 / 396 B Nguyễn Bình An 2020-10-29 4:16:24
#12628 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 103 ms 8240 K C++ / 403 B Bùi Tâm Đan 2020-10-29 4:05:06
#63964 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 103 ms 8304 K C++ 11 / 782 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 14:28:52
#12770 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 104 ms 8300 K C++ / 435 B Lê Minh Tâm 2020-10-29 4:35:32
#12763 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 104 ms 8300 K C++ / 360 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-29 4:34:42
#12607 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 104 ms 8260 K C++ / 415 B Đoàn Công Chiến 2020-10-29 4:01:00
#12597 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 105 ms 8352 K C++ / 416 B Tạ Thu Hà 2020-10-29 3:59:54
#12613 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 105 ms 8256 K C++ / 407 B Trần Khánh Linh 2020-10-29 4:03:17
#12614 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 106 ms 8280 K C++ / 363 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-29 4:03:18
#89060 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 106 ms 8252 K C++ / 447 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-14 6:34:55
#12680 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 108 ms 8268 K C++ / 386 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-29 4:17:09
#43425 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 108 ms 8240 K C++ / 400 B Lewjxz 2021-08-07 8:44:01
#12643 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 111 ms 8336 K C++ / 401 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-29 4:07:45
#20876 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 120 ms 8360 K C++ / 350 B Trần Trung Đức 2020-12-11 8:25:33
#12651 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 121 ms 8240 K C++ 17 / 369 B Trần Quang Huy 2020-10-29 4:11:14
#12633 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 126 ms 8240 K C++ / 402 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-29 4:05:58
#44936 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 165 ms 8296 K C++ 11 / 397 B hihihi1 2021-08-23 6:00:22
#12574 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 176 ms 8240 K C++ 17 / 394 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-29 3:54:27
#8328 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 177 ms 8652 K C++ / 358 B Michiki Naoyu 2020-08-20 2:54:20
#43374 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 180 ms 8296 K C++ / 363 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-06 15:44:51
#58710 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 190 ms 8284 K C++ / 571 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-21 14:43:23
#7207 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 205 ms 78680 K C++ 17 / 486 B Takce 2020-05-15 7:19:55
#78268 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 215 ms 8316 K C++ 11 / 540 B Xuân 2022-03-21 8:06:37
#4929 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 227 ms 78744 K C++ / 486 B Phạm Thế Phong 2020-03-19 1:44:00
#5059 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 311 ms 157000 K C++ 17 / 444 B Lemon Garden 2020-03-25 14:45:08
#2848 #315. MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ Accepted 100 741 ms 51996 K Python 3 / 157 B Chùm CUỐI 2020-01-06 14:25:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: