Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#120760 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 28 ms 512 K C++ / 12 K HiepPotato 2023-02-14 3:18:27
#74760 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 31 ms 504 K C++ 17 / 12 K Quốc Khánh 2022-02-20 13:52:48
#2596 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 34 ms 580 K C++ 17 / 9 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-01-05 17:26:06
#26163 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 48 ms 388 K C++ 14 / 2 K TQP 2021-01-20 18:58:55
#56440 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 48 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 447 B Lewjxz 2021-11-09 17:41:12
#116387 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 59 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 2 K HoanggHiy 2023-01-25 16:03:48
#38848 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 113 ms 440 K C++ / 611 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:02:44
#41943 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 145 ms 384 K C++ 17 / 820 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-09 15:04:16
#61768 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 177 ms 480 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tiến Bách 2021-12-09 9:09:57
#43515 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 179 ms 368 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-08 3:40:01
#9052 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 197 ms 384 K C++ 14 / 1 K always tle 2020-10-02 13:19:38
#7371 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 243 ms 604 K C++ / 2 K Nguyễn Hoàng Minh 2020-05-30 0:55:30
#38886 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 246 ms 464 K C++ 14 / 2 K Vân Phong 2021-06-14 16:37:54
#127306 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 257 ms 540 K C++ 17 / 1 K Phan Minh Hùng 2023-03-16 0:49:29
#126815 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 264 ms 636 K C++ 17 / 1 K Phùng Nhật Minh 2023-03-14 4:14:18
#120781 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 264 ms 648 K C++ 17 / 1 K Fan Arsenal 2023-02-14 7:06:36
#120688 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 264 ms 524 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Mạnh Dũng 2023-02-14 1:39:35
#120683 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 265 ms 604 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2023-02-14 1:34:21
#120704 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 265 ms 584 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Quốc Việt 2023-02-14 1:46:40
#126536 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 265 ms 476 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Anh 2023-03-13 4:08:31
#126884 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 265 ms 564 K C++ 14 / 2 K Vũ Minh Huyền 2023-03-14 4:31:30
#120779 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 265 ms 592 K C++ 14 / 2 K Lường Ngọc An 2023-02-14 7:05:33
#126595 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 266 ms 516 K C++ 17 / 1 K Đặng Huyền Trân 2023-03-13 4:22:55
#126869 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 267 ms 636 K C++ 14 / 1 K Vũ Đức Anh 2023-03-14 4:26:35
#120725 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 267 ms 608 K C++ 14 / 2 K Đồng Thị Phương Thảo 2023-02-14 2:06:06
#7370 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 268 ms 572 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-05-30 0:55:28
#120717 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 269 ms 636 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tuấn Anh 2023-02-14 2:00:52
#128669 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 271 ms 548 K C++ 17 / 2 K tuicutelamm 2023-03-24 13:23:08
#120689 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 273 ms 668 K C++ 17 / 1 K Ninh Anh Vũ 2023-02-14 1:39:51
#128570 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 275 ms 544 K C++ 17 / 2 K Đặng Châu Anh 2023-03-24 3:55:42
#120684 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 278 ms 516 K C++ 17 / 1 K Phạm Thanh Lam 2023-02-14 1:36:48
#126878 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 279 ms 556 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tiến Đạt 2023-03-14 4:28:47
#122786 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 282 ms 528 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-02-28 0:36:29
#127277 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 284 ms 528 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Anh Tú 2023-03-16 0:35:33
#7340 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 286 ms 624 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-05-30 0:38:15
#7415 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 289 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đoàn Thành Lâm 2020-05-30 1:12:08
#7454 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 290 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 1 K Phùng Trường Giang 2020-05-30 1:26:21
#7442 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 290 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 1 K Phạm Tiến Dũng 2020-05-30 1:22:38
#7467 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 291 ms 480 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Hương Trang 2020-05-30 1:30:01
#7450 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 297 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K Vũ Trọng Phúc 2020-05-30 1:24:32
#96476 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 299 ms 500 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-23 1:43:04
#7464 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 302 ms 604 K C++ 17 (Clang) / 1 K Vũ Thị Huyền Diệu 2020-05-30 1:29:08
#7405 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 305 ms 696 K C++ 11 (Clang) / 1 K Dương Thị Ngân Giang 2020-05-30 1:07:50
#31799 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 305 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-19 14:12:22
#7457 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 310 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Thành Trung 2020-05-30 1:28:03
#31873 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 316 ms 612 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Bình An 2021-03-20 0:40:48
#7461 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 317 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K Cầm Tiến Mạnh 2020-05-30 1:28:35
#33972 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 322 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tuấn Đạt 2021-04-09 12:58:50
#82776 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 335 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 917 B Đỗ Việt Cường 2022-05-02 10:43:51
#31837 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 338 ms 608 K C++ 17 / 1 K Hoàng Minh Sơn 2021-03-19 15:30:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: