Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74760 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 31 ms 504 K C++ 17 / 12 K Quốc Khánh 2022-02-20 13:52:48
#2596 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 39 ms 600 K C++ 17 / 9 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-01-05 17:26:06
#26163 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 48 ms 388 K C++ 14 / 2 K TQP 2021-01-20 18:58:55
#56440 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 48 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 447 B Lewjxz 2021-11-09 17:41:12
#116387 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 59 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 2 K HoanggHiy 2023-01-25 16:03:48
#38848 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 113 ms 440 K C++ / 611 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-12 11:02:44
#41943 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 145 ms 384 K C++ 17 / 820 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-09 15:04:16
#61768 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 177 ms 480 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tiến Bách 2021-12-09 9:09:57
#43515 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 179 ms 368 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-08 3:40:01
#9052 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 197 ms 384 K C++ 14 / 1 K always tle 2020-10-02 13:19:38
#7371 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 243 ms 604 K C++ / 2 K Nguyễn Hoàng Minh 2020-05-30 0:55:30
#38886 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 246 ms 464 K C++ 14 / 2 K Vân Phong 2021-06-14 16:37:54
#7370 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 268 ms 572 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-05-30 0:55:28
#7356 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 284 ms 484 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-05-30 0:44:32
#7340 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 286 ms 624 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-05-30 0:38:15
#7415 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 289 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K Đoàn Thành Lâm 2020-05-30 1:12:08
#7454 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 290 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 1 K Phùng Trường Giang 2020-05-30 1:26:21
#7442 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 290 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 1 K Phạm Tiến Dũng 2020-05-30 1:22:38
#7467 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 291 ms 480 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Hương Trang 2020-05-30 1:30:01
#7450 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 297 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K Vũ Trọng Phúc 2020-05-30 1:24:32
#96476 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 299 ms 500 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-23 1:43:04
#7464 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 302 ms 604 K C++ 17 (Clang) / 1 K Vũ Thị Huyền Diệu 2020-05-30 1:29:08
#7405 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 305 ms 696 K C++ 11 (Clang) / 1 K Dương Thị Ngân Giang 2020-05-30 1:07:50
#31799 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 305 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-19 14:12:22
#7457 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 310 ms 464 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Thành Trung 2020-05-30 1:28:03
#31873 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 316 ms 612 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Bình An 2021-03-20 0:40:48
#7461 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 317 ms 512 K C++ 17 (Clang) / 1 K Cầm Tiến Mạnh 2020-05-30 1:28:35
#33972 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 322 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tuấn Đạt 2021-04-09 12:58:50
#82776 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 335 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 917 B Đỗ Việt Cường 2022-05-02 10:43:51
#31837 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 338 ms 608 K C++ 17 / 1 K Hoàng Minh Sơn 2021-03-19 15:30:50
#116389 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 339 ms 604 K C++ 17 (Clang) / 2 K meow 2023-01-25 16:06:28
#50781 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 365 ms 21196 K Python 3 / 47 B hihihi1 2021-10-12 5:56:56
#5574 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 372 ms 21236 K Python 3 / 45 B Takce 2020-04-10 3:02:16
#75707 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 378 ms 21228 K Python 3 / 44 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 8:44:08
#78851 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 380 ms 21200 K Python 3 / 47 B TH? 2022-03-25 11:35:00
#31878 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 386 ms 496 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-20 0:41:21
#31858 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 392 ms 736 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-20 0:31:22
#44282 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 398 ms 21216 K Python 3 / 47 B Durex+_+ 2021-08-16 17:19:11
#38961 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 400 ms 21196 K Python 3 / 50 B hphuong 2021-06-15 6:34:30
#5639 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 405 ms 21212 K Python 3 / 45 B Lemon Garden 2020-04-12 2:51:49
#91401 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 421 ms 21320 K Python 3 / 43 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-09 8:06:49
#32757 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 936 ms 840 K C++ 17 / 565 B vuvanhung 2021-03-26 11:20:58
#32441 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 980 ms 568 K C++ / 3 K Lê Nguyễn Tấn Phát 2021-03-24 16:56:04
#78864 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 1329 ms 596 K C++ 14 / 932 B Duy Anh 2022-03-25 13:27:45
#38114 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 2052 ms 20224 K Java / 336 B tranlong5252 2021-06-02 4:24:27
#66787 #406. BPOWERN - Tính lũy thừa Accepted 100 2074 ms 532 K C++ 17 / 26 K Vũ Giang 2021-12-29 12:55:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: