Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#89302 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 106 ms 1232 K C++ 17 / 527 B abc195 2022-08-17 7:37:30
#32610 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 111 ms 1164 K Pascal / 409 B Khuyen Tran 2021-03-26 2:16:16
#96370 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 120 ms 1280 K C++ / 1015 B GIAP 2022-10-21 15:03:15
#44430 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 121 ms 1152 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-18 8:00:44
#96243 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 126 ms 1024 K C++ 17 / 502 B meow 2022-10-21 8:28:42
#96247 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 130 ms 1124 K C++ 17 / 416 B tnkhuyen 2022-10-21 8:34:35
#106010 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 131 ms 1792 K C++ 14 / 537 B Nguyễn Thái Văn 2022-11-29 3:57:17
#94248 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 132 ms 1068 K C++ / 615 B Xuân 2022-10-13 2:45:18
#96332 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 133 ms 1792 K C++ 17 / 451 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-10-21 12:12:31
#6777 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 134 ms 1280 K C++ 17 / 586 B Phạm Thế Phong 2020-05-04 13:58:59
#59652 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 134 ms 1388 K C++ / 480 B trần minh hoàng 2021-11-26 5:05:59
#98320 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 136 ms 1536 K C++ 17 / 725 B Lê Hồng Phúc 2022-11-03 16:02:00
#7143 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 137 ms 1380 K C++ 17 / 450 B Hà Hoàng Hiệp 2020-05-12 8:49:17
#42597 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 138 ms 1792 K C++ / 588 B always tle 2021-07-18 14:10:45
#79862 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 138 ms 1788 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-30 13:01:21
#66826 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 139 ms 1020 K C++ 17 / 799 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 15:04:11
#34960 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 141 ms 992 K C++ 14 / 523 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 13:16:14
#98925 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 141 ms 1764 K C++ 14 / 707 B Lâm Duy Bảo 2022-11-05 14:42:02
#46672 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 142 ms 1020 K C++ 14 / 388 B shabipilamew 2021-09-06 8:06:53
#98197 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 146 ms 768 K C++ 17 / 3 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-03 8:20:38
#96363 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 147 ms 2180 K C++ / 769 B Phan Mạnh Hùng 2022-10-21 14:36:59
#81264 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 148 ms 1788 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-04-11 14:51:48
#53089 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 153 ms 1276 K C++ 11 / 568 B hihihi1 2021-10-24 12:12:27
#89509 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 155 ms 1520 K C++ 14 / 657 B noze 2022-08-20 3:31:14
#80918 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 155 ms 1140 K C++ 17 / 783 B mc_hyuse202 2022-04-09 13:04:00
#80825 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 157 ms 1056 K C++ 17 / 455 B Huỳnh Bảo Khang 2022-04-09 3:20:50
#96246 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 165 ms 1764 K C++ 17 / 532 B Trần Huy Hoàng 2022-10-21 8:33:11
#89790 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 175 ms 1748 K C++ 14 / 5 K Vo Nguyen Nhat Duy 2022-08-23 14:23:25
#92351 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 181 ms 1276 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Minh Đức 2022-09-22 8:48:49
#37096 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 187 ms 1280 K C++ 17 / 491 B vuvanhung 2021-05-15 7:59:39
#96378 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 530 ms 1100 K C++ 14 / 345 B nguyennhatlam 2022-10-21 16:00:03
#32607 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 534 ms 79068 K Pascal / 470 B Lâm Khánh An 2021-03-26 2:13:43
#81780 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 539 ms 1748 K C++ 11 / 341 B trannguyenthuanphat 2022-04-14 10:01:29
#97904 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 539 ms 1024 K C++ 17 / 362 B Vũ Đức Triệu 2022-11-02 9:18:18
#96235 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 541 ms 1004 K C++ 17 / 365 B Nguyễn Khắc Trung 2022-10-21 8:23:30
#99077 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 541 ms 1000 K C++ / 446 B lambiengquo 2022-11-07 6:55:59
#67690 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 542 ms 1760 K C++ / 436 B Không Tên Không Tuổi 2022-01-03 12:50:55
#69082 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 542 ms 1504 K C++ 14 / 610 B . 2022-01-13 10:00:07
#98236 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 542 ms 1024 K C++ 17 / 380 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-11-03 11:17:06
#96248 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 543 ms 1024 K C++ 17 / 410 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-21 8:36:37
#39308 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 546 ms 1744 K C++ 17 / 2 K Phạm Đức Anh 2021-06-20 8:24:10
#96341 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 548 ms 1364 K C++ 14 / 530 B Nguyen Tan Tai 2022-10-21 13:03:39
#96259 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 549 ms 1124 K C++ / 464 B Mai Nguyen 2022-10-21 9:01:25
#76959 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 551 ms 1568 K C++ / 528 B Nguyễn Công Kiên 2022-03-10 0:40:22
#96339 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 552 ms 1280 K C++ 14 / 463 B hoangheovn 2022-10-21 12:40:14
#78885 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 554 ms 1020 K C++ / 343 B Nguyen ha an 2022-03-25 16:24:23
#59809 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 554 ms 1756 K C++ 11 / 333 B ThMinh 2021-11-27 10:42:19
#81658 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 557 ms 1012 K C++ / 331 B ththw 2022-04-13 16:46:52
#96234 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 557 ms 1116 K C++ 17 / 294 B Maii 2022-10-21 8:23:14
#96367 #439. DPTICKET – Xếp hàng mua vé Accepted 100 557 ms 1280 K C++ / 472 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2022-10-21 14:44:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: