Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
2039 BILA 3 3 100.00%
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -
2035 HORROR 0 0 -
2034 GCD50 4 19 21.05%
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
2032 ERRANT-KNIGHT 0 0 -
2031 DEJAVU 0 0 -
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2029 BANDYTA - Đánh bạc 6 20 30.00%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 0 -
2027 ROOK1 - Quân xe 1 11 33 33.33%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 0 0 -
2024 GATHER 0 0 -
2023 FORMAT1 0 0 -
2022 EXPLORATION 0 0 -
2021 DININGB - Bữa tối 20 32 62.50%
2020 CTRAVEL 0 0 -
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
2018 ATM 14 33 42.42%