# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
2001 NHP 1 1500
2002 Nguyễn Bá Phi -11a4 1 1500
2003 hmm 1 1500
2004 Phan Lâm Dũng 1 1500
2005 hiennd 1 1500
2006 hoangvanthien 1 1500
2007 pt 1 1500
2008 Nguyễn Anh Tú 1 1500
2009 Minhho 1 1500
2010 Người Tình Mùa Đông 1 1500
2011 Đặng Nhật Đông 1 1500
2012 Tuan Khoi 1 1500
2013 chies 1 1500
2014 Cường Đẹp Trai 1 1500
2015 dinh minh 1 1500
2016 Nguyễn Thị Vân Anh-11a4 1 1500
2017 random 1 1500
2018 Nguyễn Thị Phương Hoài 1 1500
2019 Nguyễn Thị Liên 1 1500
2020 long 1 1500
2021 Đỗ Gia Bảo 1 1500
2022 Bùi Tấn Phát 1 1500
2023 Võ Thị Kim Ngọc 1 1500
2024 q 1 1500
2025 Huỳnh Thành 1 1500
2026 test 1 1500
2027 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 1 1500
2028 Đồng Huy Hoàng 1 1500
2029 diepvan 1 1500
2030 Nguyen Tien Cuong 1 1500
2031 Tran Duc Minh 1 1500
2032 Kiều Trường Giang 1 1500
2033 Lê Hải Sơn 1 1500
2034 Nguyễn Anh Tú 1 1500
2035 Võ Thị Hạnh 1 1500
2036 Lionel Messi 1 1500
2037 Tran Quang Minh 1 1500
2038 bfly 1 1500
2039 Trần Thị Yến Nhi 1 1500
2040 Phan Đăng Khoa 1 1500
2041 Gia_Hung 1 1500
2042 minh 1 1500
2043 Lê Phước Duy Đức 1 1500
2044 MiG21_5121 1 1500
2045 Võ Thị Chinh 1 1500
2046 Vũ Đức Trung 1 1500
2047 Nguyễn Quang Thắng 1 1500
2048 dfgdf 1 1500
2049 Nguyễn Văn Tuấn_11A4 1 1500
2050 Nguyễn Tiến 1 1500