Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#41639 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-07-07 12:57:45
#36513 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 372 K C++ / 1 K Nguyen Loan 2021-05-09 18:00:02
#73821 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 9 ms 360 K C++ / 736 B Xuân 2022-02-16 14:43:35
#61726 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 400 K C++ 11 / 687 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 7:02:15
#35357 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 9 ms 348 K C++ 17 / 664 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-20 7:20:19
#48553 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 396 K C++ 17 / 656 B Phạm Thế Phong 2021-09-22 8:52:36
#58235 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 13 ms 608 K C++ / 613 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-18 4:51:56
#87849 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 13 ms 368 K C++ 11 / 537 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 13:12:56
#50898 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 452 K C++ 14 / 495 B le minh nhat 2021-10-12 13:49:12
#54855 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 392 K C++ / 483 B Phát 2021-11-02 15:55:24
#36168 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 616 K C++ 17 / 452 B Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-04-30 15:03:09
#59268 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 440 K C++ / 444 B trần minh hoàng 2021-11-24 5:00:43
#41189 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 11 ms 412 K C++ / 438 B Phạm Hồng Sơn 2021-07-03 13:21:51
#37892 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 324 K C / 438 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-05-29 16:53:09
#82150 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 18 ms 388 K C++ / 400 B Đỗ Việt Cường 2022-04-18 12:34:59
#31405 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 408 K C++ / 392 B Nguyen Cao Loc 2021-03-17 8:14:01
#67461 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 400 K C++ / 386 B akax sodener 2022-01-02 6:12:49
#45683 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 332 K C++ / 383 B Trần Thị Hải Yến 2021-08-27 9:06:53
#40524 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 388 K C++ / 381 B Vũ Tăng Cường 2021-06-30 14:57:06
#54856 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 380 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-02 16:00:55
#27716 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 344 K C++ 14 / 379 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-16 14:39:42
#19653 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 360 K C++ 17 / 367 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-08 7:35:55
#60986 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 12 ms 456 K C++ 17 (Clang) / 361 B Lewjxz 2021-12-04 6:05:11
#31331 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 348 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 1:24:13
#86115 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 328 K C++ 17 / 341 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:16:34
#40620 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 15 ms 396 K C++ 11 / 333 B Nguyễn Tường Hùng 2021-07-01 1:59:16
#54432 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 352 K C++ / 332 B Nam Tử Thiên 2021-11-01 16:16:15
#41450 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 332 K C++ 17 / 313 B Nguyễn Cao Trường 2021-07-06 9:30:45
#74748 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 305 B Quốc Khánh 2022-02-20 13:31:12
#41165 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 13 ms 596 K C++ / 304 B Vũ Việt Hùng 2021-07-03 11:22:36
#19781 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 292 K C++ 17 / 304 B Trần Khánh Linh 2020-12-08 8:24:29
#66049 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 10 ms 344 K C++ / 299 B Nguyen Trung Hieu 2021-12-23 5:30:01
#42038 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 452 K C++ / 293 B letran3 2021-07-10 6:21:45
#43536 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 256 K C++ / 287 B hihihi1 2021-08-08 11:05:05
#52285 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 285 B Onii Chan 2021-10-20 13:00:44
#45713 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 332 K C++ / 284 B Nguyễn Huyền 2021-08-27 11:23:03
#19645 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 356 K C++ 17 / 284 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-08 7:33:43
#20142 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 384 K C++ 17 / 283 B Tạ Thu Hà 2020-12-10 3:25:29
#19634 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 388 K C++ 17 / 281 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-08 7:32:18
#46102 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 336 K C++ / 278 B Không Tên Không Tuổi 2021-08-31 9:30:22
#20014 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 356 K C++ 17 / 271 B Nguyễn Bình An 2020-12-09 14:51:27
#36909 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 324 K Pascal / 270 B Khuyen Tran 2021-05-13 10:42:43
#50217 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 396 K C++ / 269 B SunflowerNguyen 2021-10-07 1:57:15
#47894 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 328 K C++ 14 / 260 B nguyen khac thu 2021-09-15 16:34:19
#19695 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 340 K C++ 14 / 256 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-08 7:44:53
#19701 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 324 K C++ 17 / 256 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:46:36
#30091 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 344 K C++ / 254 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:34:01
#19806 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 280 K C++ 17 / 249 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-08 8:31:41
#40691 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 372 K C++ / 242 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 5:25:16
#19754 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 328 K C++ / 239 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-08 8:17:55


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: