Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#20014 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 356 K C++ 17 / 271 B Nguyễn Bình An 2020-12-09 14:51:27
#20122 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 280 K C++ / 201 B Bùi Tâm Đan 2020-12-10 3:22:03
#20083 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 336 K C++ 17 / 222 B Chu Minh Quân 2020-12-10 3:08:18
#19701 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 324 K C++ 17 / 256 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:46:36
#20142 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 384 K C++ 17 / 283 B Tạ Thu Hà 2020-12-10 3:25:29
#19723 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 276 K C++ 17 / 206 B Đặng Thái Sơn 2020-12-08 7:54:27
#36909 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 324 K Pascal / 270 B Khuyen Tran 2021-05-13 10:42:43
#41639 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 248 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex-_- 2021-07-07 12:57:45
#43536 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 256 K C++ / 287 B hihihi1 2021-08-08 11:05:05
#54428 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 336 K C++ / 363 B Phát 2021-11-01 16:03:44
#86115 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 328 K C++ 17 / 341 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:16:34
#19634 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 388 K C++ 17 / 281 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-08 7:32:18
#19690 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 248 K C++ / 209 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-08 7:42:51
#19645 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 356 K C++ 17 / 284 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-08 7:33:43
#19687 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 194 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-08 7:42:33
#19721 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 235 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-08 7:53:58
#19693 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 368 K C++ 17 / 192 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-08 7:44:44
#19587 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 367 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-08 6:36:19
#19781 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 292 K C++ 17 / 304 B Trần Khánh Linh 2020-12-08 8:24:29
#19695 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 340 K C++ 14 / 256 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-08 7:44:53
#19727 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 284 K C++ / 224 B Đoàn Công Chiến 2020-12-08 7:58:23
#27716 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 344 K C++ 14 / 379 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-16 14:39:42
#30091 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 344 K C++ / 254 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:34:01
#37892 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 324 K C / 438 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-05-29 16:53:09
#54432 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 352 K C++ / 332 B Nam Tử Thiên 2021-11-01 16:16:15
#48553 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 396 K C++ 17 / 656 B Phạm Thế Phong 2021-09-22 8:52:36
#19652 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 198 B Trần Quang Huy 2020-12-08 7:35:45
#19656 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 181 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-08 7:36:08
#19754 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 328 K C++ / 239 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-08 8:17:55
#19731 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 328 K C++ 17 / 231 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-08 8:01:09
#19806 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 280 K C++ 17 / 249 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-08 8:31:41
#29497 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 206 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-05 15:25:08
#29967 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 328 K C++ 17 / 222 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-09 14:17:19
#31405 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 408 K C++ / 392 B Nguyen Cao Loc 2021-03-17 8:14:01
#36513 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 372 K C++ / 1 K Nguyen Loan 2021-05-09 18:00:02
#45683 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 332 K C++ / 383 B Trần Thị Hải Yến 2021-08-27 9:06:53
#52285 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 285 B Onii Chan 2021-10-20 13:00:44
#47285 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 174 B PHẠM NGỌC MINH 2021-09-10 14:14:11
#47894 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 328 K C++ 14 / 260 B nguyen khac thu 2021-09-15 16:34:19
#54856 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 380 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-02 16:00:55
#56239 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 340 K C++ 14 / 187 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 2:35:36
#74748 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 305 B Quốc Khánh 2022-02-20 13:31:12
#61726 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 400 K C++ 11 / 687 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 7:02:15
#67461 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 400 K C++ / 386 B akax sodener 2022-01-02 6:12:49
#36168 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 616 K C++ 17 / 452 B Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-04-30 15:03:09
#47013 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 292 K C++ / 239 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-09 1:45:55
#59268 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 440 K C++ / 444 B trần minh hoàng 2021-11-24 5:00:43
#19784 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 264 K C++ 17 / 239 B Bùi Hải Đăng 2020-12-08 8:24:53
#50898 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 452 K C++ 14 / 495 B le minh nhat 2021-10-12 13:49:12
#41450 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 332 K C++ 17 / 313 B Nguyễn Cao Trường 2021-07-06 9:30:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: