Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#36168 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 616 K C++ 17 / 452 B Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-04-30 15:03:09
#58235 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 13 ms 608 K C++ / 613 B Nguyen Phuc Tho 2021-11-18 4:51:56
#41165 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 13 ms 596 K C++ / 304 B Vũ Việt Hùng 2021-07-03 11:22:36
#40858 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 11 ms 504 K C++ / 217 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-01 17:45:10
#60986 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 12 ms 456 K C++ 17 (Clang) / 361 B Lewjxz 2021-12-04 6:05:11
#42038 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 452 K C++ / 293 B letran3 2021-07-10 6:21:45
#50898 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 452 K C++ 14 / 495 B le minh nhat 2021-10-12 13:49:12
#59268 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 440 K C++ / 444 B trần minh hoàng 2021-11-24 5:00:43
#56382 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 9 ms 432 K C++ / 223 B Lê Thành Công 2021-11-09 14:38:52
#62511 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 9 ms 428 K C++ / 229 B camlinh 2021-12-13 9:11:22
#41189 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 11 ms 412 K C++ / 438 B Phạm Hồng Sơn 2021-07-03 13:21:51
#31405 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 408 K C++ / 392 B Nguyen Cao Loc 2021-03-17 8:14:01
#67461 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 400 K C++ / 386 B akax sodener 2022-01-02 6:12:49
#61726 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 400 K C++ 11 / 687 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 7:02:15
#50217 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 396 K C++ / 269 B SunflowerNguyen 2021-10-07 1:57:15
#40620 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 15 ms 396 K C++ 11 / 333 B Nguyễn Tường Hùng 2021-07-01 1:59:16
#48553 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 396 K C++ 17 / 656 B Phạm Thế Phong 2021-09-22 8:52:36
#54855 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 7 ms 392 K C++ / 483 B Phát 2021-11-02 15:55:24
#82150 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 18 ms 388 K C++ / 400 B Đỗ Việt Cường 2022-04-18 12:34:59
#40524 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 388 K C++ / 381 B Vũ Tăng Cường 2021-06-30 14:57:06
#19634 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 388 K C++ 17 / 281 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-08 7:32:18
#20142 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 384 K C++ 17 / 283 B Tạ Thu Hà 2020-12-10 3:25:29
#40691 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 372 K C++ / 242 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 5:25:16
#36513 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 372 K C++ / 1 K Nguyen Loan 2021-05-09 18:00:02
#87849 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 13 ms 368 K C++ 11 / 537 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 13:12:56
#19693 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 368 K C++ 17 / 192 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-08 7:44:44
#73821 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 9 ms 360 K C++ / 736 B Xuân 2022-02-16 14:43:35
#19665 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 360 K C++ 17 / 271 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-08 7:37:47
#31331 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 348 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 1:24:13
#19726 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 224 B Đoàn Công Chiến 2020-12-08 7:57:59
#19645 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 356 K C++ 17 / 284 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-08 7:33:43
#20014 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 356 K C++ 17 / 271 B Nguyễn Bình An 2020-12-09 14:51:27
#54432 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 352 K C++ / 332 B Nam Tử Thiên 2021-11-01 16:16:15
#19700 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 352 K C++ / 256 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:46:07
#20081 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 222 B Chu Minh Quân 2020-12-10 3:08:11
#59448 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 9 ms 348 K C++ 17 / 207 B NMD 2021-11-25 9:38:13
#35357 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 9 ms 348 K C++ 17 / 664 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-20 7:20:19
#19656 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 181 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-08 7:36:08
#19652 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 198 B Trần Quang Huy 2020-12-08 7:35:45
#66049 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 10 ms 344 K C++ / 299 B Nguyen Trung Hieu 2021-12-23 5:30:01
#54856 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 380 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-02 16:00:55
#47285 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 174 B PHẠM NGỌC MINH 2021-09-10 14:14:11
#45995 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 195 B Onii Chan 2021-08-29 15:28:58
#30091 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 344 K C++ / 254 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:34:01
#27716 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 344 K C++ 14 / 379 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-16 14:39:42
#74748 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 305 B Quốc Khánh 2022-02-20 13:31:12
#56239 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 340 K C++ 14 / 187 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 2:35:36
#19695 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 5 ms 340 K C++ 14 / 256 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-08 7:44:53
#46102 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 8 ms 336 K C++ / 278 B Không Tên Không Tuổi 2021-08-31 9:30:22
#29497 #193. RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt Accepted 100 6 ms 336 K C++ 17 / 206 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-05 15:25:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: