Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56312 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 374 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-09 8:29:11
#56611 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 (Clang) / 302 B ThMinh 2021-11-10 15:35:09
#58800 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 1 K Nguyen Phuc Tho 2021-11-22 6:22:17
#59272 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 17 ms 436 K C++ / 455 B trần minh hoàng 2021-11-24 6:16:00
#61781 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 384 K C++ 11 / 775 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 9:50:02
#64846 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 444 K C++ / 1 K XuanThu 2021-12-18 4:24:14
#68397 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 352 K C++ 11 / 511 B KIN 2022-01-07 14:54:43
#70038 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 318 B NMD 2022-01-20 18:12:44
#73830 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 492 K C++ 11 / 846 B Xuân 2022-02-16 15:11:27
#74935 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 15 K ngheo 2022-02-22 2:58:01
#79088 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 453 ms 18388 K Java / 671 B Đỗ Việt Cường 2022-03-27 9:50:30
#79228 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 401 ms 17976 K Java / 593 B Phạm Tấn Tú 2022-03-28 12:37:03
#81505 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 17 / 419 B Trần Văn Nhân 2022-04-13 0:14:55
#83885 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 276 K C++ 11 / 354 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 11:01:52
#85419 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 360 B Banh:) 2022-06-10 15:33:34
#85501 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 380 K C++ / 333 B Nguyễn D. 2022-06-11 8:43:39
#87042 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 74 ms 3544 K C# / 933 B ZiNo 2022-07-08 5:14:58
#87820 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 360 K C++ 11 / 585 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 5:27:59
#92995 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 320 K C++ 11 / 368 B khổng quảng 2022-10-03 9:45:12
#111959 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 324 K C++ 17 / 629 B Mr Shun Shun 2022-12-20 15:28:19
#118836 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 372 K C++ / 450 B Nguyen ha an 2023-12-21 16:09:10
#123986 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 395 B Đặng Hải Phong 2024-01-11 14:13:25
#124718 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 316 K C++ 17 / 293 B Tiêu Dao 2024-01-16 7:35:46
#124721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 900 B Mới tập code :>> 2024-01-16 7:41:03
#126334 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 318 B Ngô Gia Khánh 2024-01-21 11:51:04
#131173 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 372 K C++ 17 / 512 B binh 2024-02-08 9:59:12
#131249 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 256 K Pascal / 359 B HL 2024-02-08 16:23:51
#131646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 585 B code_ga_lam 2024-02-13 8:33:44
#137734 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 376 K C++ 17 / 299 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:08:49
#142270 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 276 B Huy dz 2024-03-20 15:51:37
#152254 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Mai 2024-05-26 9:40:07
#154064 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 495 B tuan 2024-06-11 2:08:44
#154074 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 332 K C++ 14 / 788 B Phan Quốc Triệu 2024-06-11 2:30:18
#154412 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 336 K C++ 14 / 424 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-13 16:33:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: