Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#20286 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-10 10:08:52
#20325 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 348 K C++ 14 / 400 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-10 12:47:26
#20379 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 415 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-10 14:24:07
#20398 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 344 K C++ 17 / 410 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-10 14:48:07
#20575 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ 17 / 323 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-11 6:17:34
#20577 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 280 K C++ 17 / 326 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-11 6:22:27
#20646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 308 K C++ 17 / 392 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-11 7:31:42
#20648 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 328 K C++ 17 / 447 B Trần Khánh Linh 2020-12-11 7:32:19
#20692 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 413 B Trần Trung Đức 2020-12-11 7:43:49
#20749 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 356 B Chu Minh Quân 2020-12-11 7:58:50
#20753 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 356 B Đoàn Công Chiến 2020-12-11 8:00:26
#20754 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 400 B Tạ Thu Hà 2020-12-11 8:00:33
#20762 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 16 ms 336 K C++ 17 / 402 B Lê Minh Tâm 2020-12-11 8:02:17
#20795 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 306 B Nguyễn Bình An 2020-12-11 8:09:56
#20845 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 276 K C++ / 336 B Bùi Tâm Đan 2020-12-11 8:19:24
#20867 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 349 B Bùi Hải Đăng 2020-12-11 8:23:59
#20879 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 488 K C++ 17 / 402 B Đặng Thái Sơn 2020-12-11 8:26:03
#20990 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ 17 / 336 B Trần Quang Huy 2020-12-11 12:00:30
#20999 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-11 12:29:06
#21001 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 468 K C++ 17 / 424 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-11 12:33:48
#21121 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 328 K C++ / 416 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-12 2:43:04
#21555 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 11 / 1 K Khas Hay 2020-12-13 16:50:09
#29972 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 356 B Nguyễn Tùng Bách 2021-03-09 14:19:22
#30100 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 444 K C++ / 400 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:57:34
#31462 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 12 ms 424 K C++ / 320 B Trần Đức Mạnh 2021-03-17 8:52:56
#31554 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 432 K C++ / 407 B Nguyễn Cao Lộc 2021-03-17 13:35:13
#34096 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 340 K C++ 17 / 1 K Durex+_+ 2021-04-10 13:28:05
#34876 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 799 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:08:59
#35920 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 192 K Pascal / 287 B Ngô Đức Minh Khoa 2021-04-27 3:59:58
#36791 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 464 K C++ / 618 B Nguyen Loan 2021-05-12 2:35:31
#38980 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C / 682 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-15 10:36:35
#40428 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 456 K C++ 17 / 679 B Tô Tiến Đạt 2021-06-30 6:20:39
#40769 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 472 K C++ / 408 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 9:41:44
#41022 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 411 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-02 15:45:26
#42721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 450 B hihihi1 2021-07-20 12:27:38
#42860 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 340 K C++ 11 / 348 B ITK10_GRYPHON 2021-07-22 1:15:12
#46137 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 332 K C++ / 263 B Onii Chan 2021-08-31 14:58:05
#46224 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 256 K C++ 17 / 348 B abcxyz 2021-09-01 15:44:47
#46591 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 489 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-05 14:56:21
#47054 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 240 K C++ / 441 B phạm gia hùng 2021-09-09 3:46:39
#48004 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 11 ms 340 K C++ 14 / 356 B nguyen khac thu 2021-09-16 18:38:12
#50354 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 244 K C++ / 291 B SunflowerNguyen 2021-10-08 0:28:38
#50865 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 332 K C++ / 420 B soul 2021-10-12 12:52:26
#51162 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 304 K C++ 14 / 387 B wal 2021-10-14 2:08:55
#51187 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 328 K C++ 17 / 388 B Tô Thanh Long 2021-10-14 3:39:09
#51870 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 204 K C / 485 B Lewjxz 2021-10-18 17:58:03
#51967 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 372 K C++ / 396 B Trần Khắc Triều 2021-10-19 6:55:56
#53957 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 292 K C++ / 456 B Nguyễn Trung Lâm 2021-10-30 6:56:30
#54601 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ / 476 B Nam Tử Thiên 2021-11-02 5:15:50
#56014 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 14 ms 288 K C++ / 328 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-08 7:06:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: