Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#46360 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 33 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2021-09-02 16:48:55
#32358 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 54 ms 364 K C++ 17 / 823 B vuvanhung 2021-03-24 9:32:25
#123992 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 107 ms 380 K C++ 17 / 744 B Đặng Hải Phong 2024-01-11 15:04:27
#52003 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 118 ms 352 K C++ / 531 B Trần Khắc Triều 2021-10-19 8:33:28
#51706 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 122 ms 348 K C++ 11 / 449 B Lewjxz 2021-10-17 17:44:00
#51494 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 130 ms 352 K C++ 17 / 462 B Tô Thanh Long 2021-10-15 18:47:11
#83868 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 134 ms 372 K C++ 11 / 516 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-14 9:00:12
#41103 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 142 ms 384 K C++ / 602 B Vũ Tăng Cường 2021-07-03 7:23:34
#51216 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 143 ms 348 K C++ 14 / 563 B wal 2021-10-14 5:52:55
#21664 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 162 ms 352 K C++ 17 / 353 B KHONGBIET 2020-12-14 14:14:58
#24834 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 167 ms 352 K C++ 17 / 329 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-04 13:42:49
#54816 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 175 ms 352 K C++ / 560 B Trần Thanh Mẫn 2021-11-02 12:53:29
#21454 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 176 ms 372 K C++ 17 / 331 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-13 9:21:19
#61789 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 177 ms 388 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-09 10:27:20
#22065 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 178 ms 352 K C++ 17 / 353 B Đoàn Công Chiến 2020-12-16 8:16:27
#54752 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 178 ms 352 K C++ / 562 B Lê Trung Hiếu 2021-11-02 10:28:45
#22216 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 180 ms 356 K C++ 17 / 460 B Trần Khánh Linh 2020-12-17 4:03:39
#83872 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 180 ms 340 K C++ 11 / 402 B Võ Trần Ngọc Vy 2022-05-14 9:26:49
#22597 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 183 ms 380 K C++ 17 / 460 B Tạ Thu Hà 2020-12-18 2:50:26
#43273 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 185 ms 376 K C++ / 440 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-05 16:14:12
#22222 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 187 ms 356 K C++ 17 / 353 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-17 4:05:59
#64720 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 188 ms 364 K C++ 17 / 330 B NMD 2021-12-17 13:43:13
#21284 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 189 ms 384 K C++ 14 / 427 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-12 3:59:25
#64715 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 189 ms 416 K C++ 14 / 330 B nguyen khac thu 2021-12-17 13:38:24
#55745 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 189 ms 348 K C++ / 396 B Nam Tử Thiên 2021-11-07 2:29:03
#24121 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 191 ms 336 K C++ 17 / 460 B Lê Minh Tâm 2020-12-24 14:47:00
#22618 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 191 ms 368 K C++ 17 / 460 B Đặng Thái Sơn 2020-12-18 3:06:02
#22215 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 192 ms 352 K C++ 17 / 353 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-17 4:03:25
#22600 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 192 ms 360 K C++ 17 / 460 B Chu Minh Quân 2020-12-18 2:55:34
#43553 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 198 ms 344 K C++ 17 / 374 B hihihi1 2021-08-08 23:54:44
#21177 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 200 ms 436 K C++ 17 / 883 B Phạm Thế Phong 2020-12-12 2:57:35
#55746 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 201 ms 420 K C++ / 406 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-07 2:55:43
#21289 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 204 ms 360 K C++ 17 / 402 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-12 4:00:22
#30105 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 204 ms 484 K C++ / 425 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 6:00:55
#46177 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 208 ms 576 K C++ / 321 B Onii Chan 2021-09-01 9:26:05
#124732 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 218 ms 376 K C++ 17 / 426 B Tiêu Dao 2024-01-16 8:12:06
#40795 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 219 ms 348 K C++ / 608 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 12:49:22
#47046 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 229 ms 352 K C++ / 491 B Không Tên Không Tuổi 2021-09-09 3:30:38
#41100 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 237 ms 368 K C++ / 526 B I'am I 2021-07-03 7:20:58
#41102 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 239 ms 352 K C++ / 526 B Lợi giấu tên :)) 2021-07-03 7:21:40
#82497 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 257 ms 376 K C++ / 711 B Đỗ Việt Cường 2022-04-25 9:29:02
#52021 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 265 ms 368 K C++ / 730 B Nguyễn Thái Hoàng 2021-10-19 8:55:52
#21662 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 283 ms 368 K C++ 17 / 1 K NONE 2020-12-14 14:10:41
#52030 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 629 ms 356 K C++ / 676 B soul 2021-10-19 9:14:28
#80205 #205. PRODUCT - Tích các số Accepted 100 2888 ms 17492 K Java / 472 B Phạm Tấn Tú 2022-04-01 18:00:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: