Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56958 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 9 ms 636 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-11-12 17:42:36
#34510 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 19 ms 600 K Pascal / 610 B Khuyen Tran 2021-04-14 8:32:51
#27717 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 20 ms 704 K C++ 14 / 340 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-16 14:45:51
#84311 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 20 ms 608 K C++ (NOI) / 308 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-21 9:47:15
#28399 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 22 ms 720 K C++ 17 / 297 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-23 9:20:25
#24565 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 708 K C++ 17 / 290 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-31 10:11:50
#25021 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 708 K C++ 17 / 292 B Chu Minh Quân 2021-01-05 4:17:15
#33749 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 788 K C++ 17 / 311 B Trần Khánh Linh 2021-04-05 5:39:22
#24550 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 720 K C++ 14 / 291 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-30 15:12:23
#34513 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 600 K Pascal / 593 B Lâm Khánh An 2021-04-14 8:34:27
#71787 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 764 K C++ 17 / 667 B NMD 2022-02-10 8:27:50
#88345 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 1080 K C++ 17 / 1 K Lương Minh Hiếu 2022-07-26 9:00:16
#108723 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 768 K C++ 17 / 286 B Ninh Anh Vũ 2022-12-07 15:20:05
#108769 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 1152 K C++ 17 (Clang) / 557 B Nguyễn Nam Hy 2022-12-07 16:05:24
#106382 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 23 ms 1108 K C++ 17 / 378 B Vũ Đức Huy 2022-11-29 13:49:22
#48333 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 24 ms 1108 K C++ 14 / 619 B nguyen khac thu 2021-09-19 1:13:38
#93634 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 24 ms 768 K C++ 17 / 356 B Danh Thanh Thủ 2022-10-10 12:13:09
#83631 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 24 ms 1148 K C++ 14 / 299 B Duy Anh 2022-05-13 0:48:29
#108975 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 24 ms 720 K C++ 17 / 298 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-08 3:59:46
#25060 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 25 ms 760 K C++ 17 / 709 B Phạm Thế Phong 2021-01-06 4:05:42
#84458 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 26 ms 720 K C++ / 281 B hm123 2022-05-22 13:31:30
#74790 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 27 ms 1120 K C++ / 334 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-21 1:19:51
#79618 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 27 ms 1144 K C++ 17 / 302 B TH? 2022-03-29 16:38:35
#72938 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 30 ms 720 K C++ 11 / 430 B mc_hyuse202 2022-02-13 12:53:46
#35498 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 32 ms 732 K C++ 17 / 389 B Con Vịt Kutee 2021-04-21 1:07:56
#62425 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 40 ms 856 K C++ / 653 B Trương Tuấn Tú 2021-12-13 2:14:02
#37621 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 71 ms 404 K C++ 11 / 335 B shabipilamew 2021-05-26 7:05:30
#111389 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 71 ms 1024 K C++ 17 / 408 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-12-19 1:44:18
#25024 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 72 ms 640 K C++ / 197 B Bùi Tâm Đan 2021-01-05 4:22:34
#108356 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 72 ms 728 K C++ 17 / 237 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-06 12:29:25
#108314 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 72 ms 720 K C++ / 207 B Trần Đăng Khoa 2022-12-06 9:28:46
#60345 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 73 ms 1104 K C++ / 204 B Ngọc Nhi 2021-12-01 7:35:02
#50712 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 73 ms 612 K C++ / 209 B Xuân 2021-10-11 14:29:54
#88488 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 73 ms 1140 K C++ / 206 B sasas 2022-07-28 12:38:43
#109190 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 73 ms 720 K C++ 14 / 268 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-08 8:38:19
#113045 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 74 ms 720 K C++ 17 / 235 B meow 2022-12-23 7:11:08
#109169 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 74 ms 660 K C++ 14 / 278 B Lường Ngọc An 2022-12-08 8:28:30
#108311 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 74 ms 700 K C++ / 224 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-06 9:28:04
#109079 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 74 ms 640 K C++ 17 / 175 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 7:12:52
#109083 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 74 ms 640 K C++ / 175 B Meow 2022-12-08 7:14:03
#34935 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 724 K C++ 17 / 387 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-16 10:11:47
#54149 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 700 K C++ 17 / 363 B Lewjxz 2021-10-31 9:11:13
#59109 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 1152 K C++ 17 / 227 B Nguyễn Tiến Bách 2021-11-23 9:12:30
#46994 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 684 K C++ / 177 B Onii Chan 2021-09-08 16:14:27
#111270 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 1152 K C++ / 302 B Trần Quang Minh 2022-12-17 11:23:16
#111415 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 1092 K C++ / 320 B Trần Cao Minh Hiếu 2022-12-19 2:10:36
#111379 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 1096 K C++ / 302 B Dương Thanh Bình 2022-12-19 1:35:43
#106384 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 632 K C++ 11 (Clang) / 167 B khổng quảng 2022-11-29 14:06:08
#108732 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 736 K C++ 17 / 249 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-07 15:25:47
#108735 #235. MEDIAN - Phần tử trung vị Accepted 100 75 ms 720 K C++ 17 / 226 B Phạm Thanh Lam 2022-12-07 15:27:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: