Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116852 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 23 ms 292 K C++ (NOI) / 479 B Nguyễn Hồng Quang 2023-01-31 2:33:18
#103544 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 45 ms 280 K C++ (NOI) / 567 B Phùng Nhật Minh 2022-11-22 8:11:05
#105531 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 45 ms 380 K C++ 14 / 628 B Vũ Đức Anh 2022-11-26 16:08:17
#105705 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 45 ms 388 K C++ / 577 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 9:20:47
#105382 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 47 ms 364 K C++ / 551 B Trần Đăng Khoa 2022-11-25 15:43:59
#104794 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 49 ms 380 K C++ / 504 B Bùi Quốc Huy 2022-11-24 9:07:54
#149954 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 50 ms 372 K C++ 14 / 787 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-15 2:22:31
#103462 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 705 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-22 4:35:42
#141821 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 60 ms 456 K C++ / 473 B Nguyễn Gia Bảo 2024-03-18 13:22:29
#103525 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 61 ms 352 K C++ 17 / 429 B Đặng Huyền Trân 2022-11-22 7:53:22
#103481 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 61 ms 356 K C++ 17 / 691 B Vũ Trần Lâm 2022-11-22 7:06:25
#103478 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 61 ms 344 K C++ 17 / 504 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-22 7:02:42
#103456 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 61 ms 356 K C++ 17 / 568 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-22 4:30:11
#151811 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 61 ms 488 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-05-23 11:24:20
#103486 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 62 ms 376 K C++ 17 / 501 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-22 7:09:15
#103557 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 62 ms 276 K C++ 14 / 634 B Lường Ngọc An 2022-11-22 8:23:29
#103460 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 62 ms 360 K C++ / 540 B Đặng Châu Anh 2022-11-22 4:34:13
#103495 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 63 ms 372 K C++ 17 / 628 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-22 7:20:40
#103464 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 63 ms 364 K C++ 17 / 711 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-22 4:36:15
#103467 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 64 ms 356 K C++ 14 / 481 B Nguyễn Tiến Đạt 2022-11-22 4:37:20
#103574 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 64 ms 340 K C++ 17 / 727 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-22 8:28:47
#151834 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 64 ms 356 K C++ 11 / 582 B ANH RÉT STÁT 💻 2024-05-23 14:33:08
#103455 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 66 ms 360 K C++ 17 / 955 B Trùm CUỐI 2022-11-22 4:29:54
#130659 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 66 ms 360 K C++ 14 / 666 B pham huy hoang 2024-02-04 14:39:44
#115190 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 66 ms 448 K C++ 17 / 752 B hihihi1 2023-01-06 13:23:59
#103458 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 66 ms 356 K C++ 17 / 582 B Phạm Thanh Lam 2022-11-22 4:33:53
#130660 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 67 ms 352 K C++ 11 (Clang) / 666 B binh 2024-02-04 14:54:04
#138040 #24. HY017 - Xây đường Accepted 100 1001 ms 21744 K Python 3 / 329 B Đặng Xuân Sơn 2024-03-01 2:38:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: