Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#25764 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 14 ms 404 K C++ 17 / 933 B Chu Minh Quân 2021-01-18 8:12:38
#25632 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 14 ms 256 K C++ (NOI) / 692 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-15 14:34:16
#25844 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 16 ms 356 K C++ 17 / 567 B Nguyễn Huy Hùng 2021-01-18 8:55:33
#25849 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 16 ms 388 K C++ / 917 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-18 8:58:04
#25818 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 16 ms 340 K C++ 17 / 764 B Tạ Thu Hà 2021-01-18 8:46:47
#27983 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 16 ms 352 K C++ 17 / 798 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-19 7:40:40
#58231 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 16 ms 344 K C++ 17 / 1 K Bùi Viết Mạnh 2021-11-18 4:25:28
#25689 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 17 ms 340 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-16 12:10:43
#25784 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 17 ms 356 K C++ / 686 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-18 8:33:49
#25867 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 17 ms 284 K C++ 17 / 686 B Lê Minh Tâm 2021-01-18 9:02:16
#25808 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 17 ms 348 K C++ 17 / 686 B Đặng Thái Sơn 2021-01-18 8:43:49
#27988 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 17 ms 352 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-19 8:39:21
#57180 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 17 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 371 B ThMinh 2021-11-14 7:35:13
#25824 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 18 ms 356 K C++ / 931 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-18 8:49:23
#25724 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 18 ms 356 K C++ 17 / 686 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-17 8:57:18
#25766 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 18 ms 384 K C++ / 703 B Đoàn Công Chiến 2021-01-18 8:13:19
#25759 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 19 ms 340 K C++ 17 / 686 B Trần Trung Đức 2021-01-18 8:03:25
#65988 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 19 ms 384 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-22 16:03:06
#25887 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 20 ms 388 K C++ / 709 B Bùi Tâm Đan 2021-01-18 9:26:41
#54201 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 20 ms 348 K C++ 17 / 804 B Lewjxz 2021-10-31 17:07:39
#25773 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 21 ms 356 K C++ 17 / 706 B Chùm CUỐI 2021-01-18 8:27:24
#25713 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 21 ms 440 K C++ / 965 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-17 5:08:15
#46998 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 21 ms 340 K C++ / 720 B Onii Chan 2021-09-08 16:27:58
#26210 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 22 ms 356 K C++ 17 / 687 B Nguyễn Bình An 2021-01-21 8:57:55
#25848 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 22 ms 356 K C++ / 762 B Trần Khánh Linh 2021-01-18 8:58:01
#25788 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 686 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2021-01-18 8:35:29
#58762 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 22 ms 428 K C++ / 835 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:24:58
#80784 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 23 ms 340 K C++ / 726 B Đỗ Việt Cường 2022-04-08 14:28:22
#48341 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 25 ms 436 K C++ 14 / 836 B nguyen khac thu 2021-09-19 2:12:19
#46138 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 26 ms 372 K C++ 14 / 1 K Vũ Đức Thuận 2021-08-31 15:11:22
#53153 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 26 ms 740 K C++ / 757 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-24 15:04:54
#44617 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 29 ms 356 K C++ 11 / 916 B hihihi1 2021-08-19 12:04:55
#47581 #242. TRIANGLE - Kiểm tra tam giác Accepted 100 40 ms 352 K C++ 17 / 591 B abcxyz 2021-09-12 16:09:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: