Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#85136 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 381 ms 21240 K Python 3 / 99 B linhhoclaptrinh 2022-06-05 8:47:15
#5256 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 387 ms 21232 K Python 3 / 87 B Phạm Thế Phong 2020-04-03 14:50:46
#2551 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 387 ms 21216 K Python 3 / 62 B Chùm CUỐI 2020-01-05 10:14:04
#10957 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 28 ms 460 K C++ / 218 B Trần Khánh Linh 2020-10-23 6:15:59
#54391 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 23 ms 456 K C++ 11 / 158 B hihihi1 2021-11-01 13:44:43
#10428 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 31 ms 456 K C++ / 217 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-20 12:36:24
#10703 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 25 ms 456 K C++ / 184 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-22 9:46:13
#75642 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 31 ms 440 K C++ / 246 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 3:23:48
#10691 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 27 ms 424 K C++ / 184 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-22 9:43:16
#76538 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 36 ms 420 K C++ 17 / 258 B TH? 2022-03-04 18:20:57
#54868 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 41 ms 420 K C++ 17 / 251 B Lewjxz 2021-11-02 18:09:43
#11613 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 38 ms 420 K C++ / 206 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-26 14:33:18
#62472 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 24 ms 416 K C++ 17 / 212 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-12-13 4:02:21
#11893 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 28 ms 412 K C++ / 216 B Bùi Tâm Đan 2020-10-27 9:44:27
#63940 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 34 ms 384 K C++ 11 / 638 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 14:08:41
#10445 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 250 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-21 7:09:21
#23975 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 19 ms 380 K Pascal / 126 B Dio Brando 2020-12-21 14:13:58
#2876 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 20 ms 380 K C++ / 311 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-06 16:14:54
#10753 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 207 B Đoàn Công Chiến 2020-10-22 9:55:54
#10778 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 221 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-22 9:59:26
#4995 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 24 ms 368 K C++ 17 / 272 B Lemon Garden 2020-03-23 13:15:06
#11737 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 29 ms 364 K C++ / 229 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-27 8:59:47
#14507 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 27 ms 360 K C++ 17 / 168 B Đủ 2020-11-11 17:18:36
#10780 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 199 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-22 9:59:57
#11832 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 231 B Nguyễn Bình An 2020-10-27 9:26:17
#58676 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 22 ms 352 K C++ 17 / 220 B Nguyễn Tiến Bách 2021-11-21 9:16:52
#11977 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 233 B NONE 2020-10-27 9:55:33
#10821 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 235 B Tạ Thu Hà 2020-10-22 10:11:06
#12052 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 232 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-27 10:06:49
#4281 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 517 B Takce 2020-02-26 6:31:58
#79848 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 29 ms 348 K C++ / 348 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 12:43:00
#10760 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 29 ms 348 K C++ / 219 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-22 9:57:13
#19591 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 26 ms 348 K C++ / 228 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:03:12
#60504 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 26 ms 344 K C++ 17 / 183 B Trần Phong 2021-12-01 16:54:57
#12847 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 28 ms 344 K C++ 11 / 274 B Nguyen Lmao 2020-10-29 13:54:16
#10812 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 30 ms 332 K C++ 17 / 200 B Trần Quang Huy 2020-10-22 10:09:19
#10808 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 240 B Đặng Thái Sơn 2020-10-22 10:08:54
#53598 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 23 ms 320 K C++ 14 / 209 B Vũ Đức Thuận 2021-10-27 14:07:49
#61870 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 20 ms 260 K Pascal / 152 B Xuân 2021-12-09 13:51:51
#77479 #309. TTDTICH – Diện tích Accepted 100 22 ms 256 K Pascal / 92 B alooooooo 2022-03-15 6:25:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: