Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#28916 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 19 ms 256 K Pascal / 452 B Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 2021-02-28 7:48:04
#2603 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 20 ms 384 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-01-05 17:52:10
#13240 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 20 ms 376 K C++ 17 / 309 B Nguyễn Bình An 2020-10-31 3:56:58
#4495 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 21 ms 364 K C++ / 592 B Takce 2020-03-07 14:53:16
#15080 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 21 ms 388 K C++ / 348 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-14 2:51:54
#13242 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 294 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-31 3:57:26
#14982 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 366 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-13 13:03:14
#13255 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 21 ms 360 K C++ / 303 B Đặng Thái Sơn 2020-10-31 3:59:50
#13068 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 21 ms 388 K C++ / 446 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-30 8:08:59
#4480 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 22 ms 348 K C++ / 415 B Lâm Thành Đức 2020-03-07 9:28:34
#13244 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 22 ms 356 K C++ / 293 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-31 3:57:42
#47389 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 22 ms 340 K C++ 14 / 679 B Vũ Đức Thuận 2021-09-12 2:50:00
#13245 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 23 ms 388 K C++ / 364 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-31 3:57:43
#60546 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 24 ms 320 K C++ / 316 B hihihi1 2021-12-02 6:39:35
#73859 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 24 ms 256 K Pascal / 338 B BH 2022-02-16 22:01:09
#14523 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 264 B Đủ 2020-11-11 17:37:00
#14877 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 411 B Chu Minh Quân 2020-11-13 3:57:42
#13233 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 27 ms 348 K C++ 17 / 329 B Trùm CUỐI 2020-10-31 3:52:40
#12869 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 27 ms 484 K C++ 17 / 348 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-29 15:43:23
#13260 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 27 ms 480 K C++ / 446 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-31 4:00:20
#88805 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 28 ms 372 K C++ 11 / 273 B sasas 2022-08-05 14:26:29
#4483 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 29 ms 380 K C++ / 520 B Phạm Thế Phong 2020-03-07 13:17:25
#14856 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 29 ms 364 K C++ / 381 B Bùi Tâm Đan 2020-11-13 3:50:03
#13249 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 304 B Trần Quang Huy 2020-10-31 3:58:07
#13931 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 29 ms 384 K C++ / 425 B Trần Khánh Linh 2020-11-09 14:41:47
#43950 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 29 ms 256 K C / 176 B Lewjxz 2021-08-12 16:26:40
#75650 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 29 ms 348 K C++ / 359 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 3:39:04
#15470 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 30 ms 448 K C++ / 337 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-16 3:49:43
#15926 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 30 ms 360 K C++ / 237 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-17 14:17:18
#15395 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 444 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-11-16 3:08:46
#13727 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 30 ms 384 K C++ 11 / 535 B Trần Thái Toàn 2020-11-08 11:00:03
#49133 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 30 ms 368 K C++ / 324 B Onii Chan 2021-09-27 15:58:53
#63950 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 30 ms 384 K C++ 11 / 795 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 14:19:38
#15446 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 31 ms 384 K C++ / 387 B Tạ Thu Hà 2020-11-16 3:40:22
#49592 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 31 ms 344 K C++ / 345 B trần minh hoàng 2021-10-01 4:59:25
#8304 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 32 ms 420 K C++ / 283 B Michiki Naoyu 2020-08-19 0:27:31
#48637 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 855 B nguyen khac thu 2021-09-22 18:29:46
#79839 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 33 ms 348 K C++ / 273 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 12:37:29
#14924 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 34 ms 388 K C++ / 370 B Đoàn Công Chiến 2020-11-13 4:22:11
#15473 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 35 ms 388 K C++ / 352 B Trần Trung Đức 2020-11-16 3:51:34
#50181 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 35 ms 356 K C++ / 3 K Hiepdoan 2021-10-06 13:34:38
#77434 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 35 ms 288 K Pascal / 602 B alooooooo 2022-03-15 1:02:38
#75510 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 35 ms 380 K C++ 14 / 347 B Truong Van Hoang 2022-02-25 5:23:25
#80333 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 35 ms 380 K C++ / 308 B Tran Minh Hieu 2022-04-03 2:28:14
#38536 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 39 ms 604 K C++ / 792 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-06 17:02:54
#12828 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 42 ms 400 K C++ / 374 B NONE 2020-10-29 11:24:28
#47786 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 42 ms 372 K C++ 17 / 473 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-09-14 13:52:39
#62303 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 42 ms 404 K C++ / 407 B Nguyễn D. 2021-12-12 13:54:12
#91212 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 43 ms 452 K C++ 11 / 865 B Nguyễn Duy Vĩnh 2022-09-07 14:31:12
#78267 #313. TTDATE2 – Đổi thời gian Accepted 100 47 ms 380 K C++ 11 / 568 B Xuân 2022-03-21 7:55:47


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: