Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#42347 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 33 ms 344 K C / 622 B Trần Quang 2021-07-13 9:43:41
#41591 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 38 ms 256 K Pascal / 210 B Nguyen Duc Anh 2021-07-07 10:23:26
#1921 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 45 ms 480 K C++ 11 / 311 B Phùng Trường Giang 2019-12-31 7:57:01
#40003 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 45 ms 344 K C / 269 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 14:18:04
#1933 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 46 ms 384 K C++ / 308 B Đinh Trung Hiếu 2019-12-31 7:59:47
#2792 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 46 ms 496 K C++ 14 / 309 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-01-06 2:34:14
#1919 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 47 ms 380 K C++ / 307 B Đinh Thu Hoài 2019-12-31 7:56:39
#1892 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 47 ms 388 K C++ / 309 B Đỗ Trung Phúc 2019-12-31 7:47:43
#1904 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 47 ms 380 K C++ / 303 B Vũ Thị Mai 2019-12-31 7:53:17
#1871 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 47 ms 384 K C++ / 249 B Lê Quang Trường 2019-12-31 7:40:02
#2098 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 47 ms 484 K C++ / 303 B Đoàn Phương Linh 2020-01-02 7:23:02
#2174 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 47 ms 384 K C++ / 301 B Nguyễn Đào Châu An 2020-01-02 7:44:32
#2013 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 48 ms 384 K C++ / 308 B Vũ Trọng Phúc 2019-12-31 8:31:07
#1914 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 48 ms 404 K C++ / 312 B Phạm Đình Thông 2019-12-31 7:55:24
#1897 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 48 ms 384 K C++ / 270 B Nguyễn Hồng Sơn 2019-12-31 7:50:15
#1905 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 48 ms 428 K C++ / 260 B Phạm Tiến Dũng 2019-12-31 7:53:22
#2298 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 48 ms 436 K C++ / 309 B Phạm Thị Minh Nhật 2020-01-02 8:21:45
#1910 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 49 ms 388 K C++ / 300 B Trần Hương Trang 2019-12-31 7:54:01
#2199 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 49 ms 444 K C++ / 298 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-02 7:51:50
#2035 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 51 ms 388 K C++ / 308 B Đoàn Thành Lâm 2019-12-31 8:43:17
#1925 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 51 ms 384 K C++ / 313 B Nguyễn Thị Hà Phương 2019-12-31 7:58:59
#2273 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 51 ms 388 K C++ / 275 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 8:15:08
#63732 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 53 ms 592 K C++ 11 / 639 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 8:42:13
#63248 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 53 ms 380 K C++ / 289 B Trần Hải Nam 2021-12-15 14:40:22
#57478 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 54 ms 384 K C++ 14 / 354 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2021-11-15 9:41:50
#15831 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 55 ms 436 K C++ 17 / 287 B Chùm CUỐI 2020-11-17 9:36:44
#2156 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 55 ms 428 K C++ / 303 B Nguyễn Hà Trang 2020-01-02 7:40:32
#2279 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 56 ms 364 K C++ / 303 B Phạm Trần Mai Anh 2020-01-02 8:17:09
#15855 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 56 ms 480 K C++ / 248 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-17 9:45:48
#75948 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 56 ms 380 K C++ / 308 B Nguyen ha an 2022-02-27 14:47:23
#62908 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 56 ms 452 K C++ / 310 B Trần Hải Nam 2021-12-15 3:34:14
#4257 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 57 ms 432 K C++ / 646 B Takce 2020-02-26 1:55:57
#61719 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 57 ms 380 K C++ 11 / 242 B hihihi1 2021-12-09 6:48:16
#15839 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 58 ms 600 K C++ / 273 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-17 9:41:03
#81232 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 262 B TH? 2022-04-11 12:15:40
#80553 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 61 ms 360 K C++ 17 / 406 B Huỳnh Bảo Khang 2022-04-06 3:49:58
#2315 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 64 ms 488 K C++ / 294 B Mai Hải Anh 2020-01-02 8:32:10
#66659 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 64 ms 380 K C++ / 263 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:05:40
#64115 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 65 ms 448 K C++ 17 / 282 B Ta Minh Kien 2021-12-16 17:15:43
#79756 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 67 ms 384 K C++ 14 / 311 B Đỗ Bình Minh 2022-03-30 9:30:51
#62865 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 68 ms 500 K C++ / 465 B nguyen phong hai 2021-12-15 1:23:24
#1913 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 70 ms 384 K C++ / 303 B Hồ Thị Hải Tiến 2019-12-31 7:55:21
#8995 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 70 ms 560 K C++ 14 / 415 B always tle 2020-10-02 7:28:14
#86594 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 70 ms 448 K C++ 11 / 389 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-06-27 15:03:39
#15602 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 71 ms 476 K C++ 17 / 476 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-16 4:28:45
#16709 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 74 ms 388 K C++ / 475 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-25 13:10:08
#71308 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 76 ms 384 K C++ 11 / 1 K AnnnCutee 2022-02-07 16:13:12
#15604 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 79 ms 504 K C++ / 496 B Trần Trung Đức 2020-11-16 4:31:52
#15551 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 79 ms 388 K C++ / 475 B Tạ Thu Hà 2020-11-16 4:14:03
#15555 #335. DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối Accepted 100 81 ms 388 K C++ / 499 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-16 4:17:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: