Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67354 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 40 ms 3584 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-01 6:51:32
#82774 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 42 ms 3536 K C++ 11 (NOI) / 4 K Đỗ Việt Cường 2022-05-02 10:29:29
#9019 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 76 ms 1404 K Pascal / 2 K mr_coder 2020-10-02 8:51:52
#104159 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 80 ms 1852 K Pascal / 1 K Phan Mạnh Anh 2022-11-24 3:32:11
#31552 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 87 ms 1240 K C++ 11 (Clang) / 2 K vuvanhung 2021-03-17 13:25:06
#66237 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 96 ms 1244 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-24 7:19:46
#53709 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 102 ms 1228 K C++ 17 / 829 B hihihi1 2021-10-28 11:45:26
#106587 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 104 ms 2872 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-30 9:38:55
#30098 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 105 ms 1272 K C++ / 1 K Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2021-03-10 5:38:26
#35443 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 108 ms 1656 K C++ 17 / 725 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 14:08:19
#28478 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 109 ms 1224 K C++ 17 / 724 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 3:35:51
#70437 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 111 ms 3324 K C++ 17 / 661 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 3:58:57
#30067 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 112 ms 1388 K C++ 14 / 1 K Lê Đức Lộc 2021-03-10 4:20:52
#49189 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 112 ms 1200 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:04:46
#26391 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 115 ms 1352 K C++ / 858 B aideyyy 2021-01-22 16:54:10
#49893 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 115 ms 9036 K C++ / 604 B Nguyễn Gia 2021-10-05 2:46:31
#87203 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 115 ms 5188 K C++ 11 / 2 K Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-10 3:25:02
#26521 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 119 ms 1280 K C++ / 770 B Đoàn Công Chiến 2021-01-23 3:33:14
#27566 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 119 ms 1228 K C++ 11 / 1 K Trần Thái Toàn 2021-02-09 6:31:16
#85651 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 121 ms 1284 K C++ / 899 B hm123 2022-06-14 1:52:43
#105653 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 122 ms 2956 K C++ 17 / 1012 B meow 2022-11-28 2:06:23
#26531 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 123 ms 1232 K C++ 17 / 806 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-23 3:37:04
#26518 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 124 ms 1252 K C++ / 972 B Trần Trung Đức 2021-01-23 3:32:17
#72887 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 124 ms 1268 K C++ 14 / 972 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:20:23
#26515 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 125 ms 1240 K C++ 17 (Clang) / 1006 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-23 3:31:21
#26525 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 126 ms 1288 K C++ 17 / 976 B Chu Minh Quân 2021-01-23 3:35:04
#26519 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 126 ms 1260 K C++ 17 / 764 B Đặng Thái Sơn 2021-01-23 3:32:57
#27909 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1272 K C++ 17 / 806 B Bùi Hải Đăng 2021-02-19 1:19:16
#26527 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1224 K C++ 17 / 908 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-23 3:36:39
#26555 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1264 K C++ / 971 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-23 3:55:13
#26507 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 129 ms 1272 K C++ 14 / 921 B Trùm CUỐI 2021-01-23 3:21:27
#26480 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 129 ms 2764 K C++ 17 / 955 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-23 3:03:11
#26547 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 130 ms 1216 K C++ 17 / 959 B Lê Minh Tâm 2021-01-23 3:53:34
#26987 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 130 ms 1244 K C++ 17 / 1004 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-30 6:47:16
#7211 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 131 ms 2748 K C++ 17 / 930 B Takce 2020-05-15 9:05:43
#26549 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 131 ms 1272 K C++ 17 / 973 B Tạ Thu Hà 2021-01-23 3:53:49
#26508 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 133 ms 1272 K C++ 17 / 778 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-23 3:24:08
#57665 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 134 ms 4076 K C++ 14 / 514 B LAM DEP TRAI 2021-11-15 13:16:01
#7192 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 135 ms 2868 K C++ 17 / 932 B Lemon Garden 2020-05-14 13:49:42
#73557 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 135 ms 1608 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-02-15 16:15:35
#55131 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 135 ms 2828 K C++ 11 / 930 B soul 2021-11-03 16:54:56
#26533 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 136 ms 1204 K C++ 17 / 832 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-23 3:37:31
#26588 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 137 ms 1224 K C++ 17 / 829 B Trần Khánh Linh 2021-01-24 4:01:55
#26510 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 140 ms 1236 K C++ / 972 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-23 3:25:33
#27216 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 145 ms 4728 K C++ 17 / 499 B iwannabetheguy 2021-02-03 14:01:01
#105638 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 149 ms 4312 K C++ 17 / 463 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 1:54:14
#70187 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 150 ms 3168 K C++ / 909 B Văn Hoàng Phúc 2022-01-21 15:15:45
#6601 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 2808 K C++ 17 / 932 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 15:27:11
#30062 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 5072 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Đình Anh Hào 2021-03-10 3:42:43
#30116 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 4408 K C++ 11 / 652 B lee nguyen tanp 2021-03-10 7:27:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: