Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6601 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 2808 K C++ 17 / 932 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 15:27:11
#7192 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 135 ms 2868 K C++ 17 / 932 B Lemon Garden 2020-05-14 13:49:42
#7211 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 131 ms 2748 K C++ 17 / 930 B Takce 2020-05-15 9:05:43
#9019 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 76 ms 1404 K Pascal / 2 K mr_coder 2020-10-02 8:51:52
#26350 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 131 ms 2808 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-22 10:28:02
#26391 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 115 ms 1352 K C++ / 858 B aideyyy 2021-01-22 16:54:10
#26507 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 129 ms 1272 K C++ 14 / 921 B Trùm CUỐI 2021-01-23 3:21:27
#26508 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 133 ms 1272 K C++ 17 / 778 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-23 3:24:08
#26510 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 140 ms 1236 K C++ / 972 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-23 3:25:33
#26513 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 140 ms 1228 K C++ 17 / 829 B Trần Khánh Linh 2021-01-23 3:28:20
#26514 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 157 ms 1204 K C++ 17 / 1004 B Nguyễn Bình An 2021-01-23 3:30:42
#26515 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 125 ms 1240 K C++ 17 (Clang) / 1006 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-23 3:31:21
#26518 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 124 ms 1252 K C++ / 972 B Trần Trung Đức 2021-01-23 3:32:17
#26519 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 126 ms 1260 K C++ 17 / 764 B Đặng Thái Sơn 2021-01-23 3:32:57
#26521 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 119 ms 1280 K C++ / 770 B Đoàn Công Chiến 2021-01-23 3:33:14
#26525 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 126 ms 1288 K C++ 17 / 976 B Chu Minh Quân 2021-01-23 3:35:04
#26526 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 136 ms 1272 K C++ 17 / 973 B Tạ Thu Hà 2021-01-23 3:35:31
#26527 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1224 K C++ 17 / 908 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-23 3:36:39
#26531 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 123 ms 1232 K C++ 17 / 806 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-23 3:37:04
#26533 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 136 ms 1204 K C++ 17 / 832 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-23 3:37:31
#26547 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 130 ms 1216 K C++ 17 / 959 B Lê Minh Tâm 2021-01-23 3:53:34
#26555 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1264 K C++ / 971 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-23 3:55:13
#26987 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 130 ms 1244 K C++ 17 / 1004 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-30 6:47:16
#27216 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 145 ms 4728 K C++ 17 / 499 B iwannabetheguy 2021-02-03 14:01:01
#27566 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 119 ms 1228 K C++ 11 / 1 K Trần Thái Toàn 2021-02-09 6:31:16
#27909 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1272 K C++ 17 / 806 B Bùi Hải Đăng 2021-02-19 1:19:16
#28478 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 109 ms 1224 K C++ 17 / 724 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 3:35:51
#30010 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 134 ms 1372 K C++ 14 / 1 K Lê Đức Lộc 2021-03-10 1:28:10
#30046 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 358 ms 5064 K C++ 11 / 358 B NhatVihehehehehehe 2021-03-10 2:39:43
#30062 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 5072 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Đình Anh Hào 2021-03-10 3:42:43
#30098 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 105 ms 1272 K C++ / 1 K Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2021-03-10 5:38:26
#30114 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 451 ms 4344 K C++ 17 / 386 B lee nguyen tanp 2021-03-10 7:24:31
#30118 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 406 ms 1584 K C++ 11 / 784 B Bảo Trần 2021-03-10 7:32:22
#31157 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 331 ms 2756 K C++ / 1 K le minh nhat 2021-03-14 8:36:57
#31548 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 402 ms 1264 K C++ 11 (Clang) / 2 K vuvanhung 2021-03-17 13:14:21
#32050 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 166 ms 5112 K C++ 17 / 1 K Lê Nguyễn Tấn Phát 2021-03-22 8:47:59
#35443 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 108 ms 1656 K C++ 17 / 725 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 14:08:19
#36419 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 179 ms 130928 K C++ 17 (Clang) / 2 K Durex-_- 2021-05-08 16:13:41
#39312 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 439 ms 1648 K C++ 17 / 1 K Vân Phong 2021-06-20 9:00:07
#42369 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 439 ms 4688 K C++ 17 / 310 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-13 13:40:12
#44042 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 391 ms 5208 K C++ 17 / 551 B Tạ Quang Kiên 2021-08-14 3:39:37
#49189 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 112 ms 1200 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:04:46
#49893 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 115 ms 9036 K C++ / 604 B Nguyễn Gia 2021-10-05 2:46:31
#50357 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 159 ms 6348 K C++ / 344 B Onii Chan 2021-10-08 1:15:19
#53709 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 102 ms 1228 K C++ 17 / 829 B hihihi1 2021-10-28 11:45:26
#54588 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 154 ms 4420 K C++ 17 / 614 B Triệu Đại Phú 2021-11-02 4:36:38
#54596 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 154 ms 5956 K C++ 17 / 572 B Tô Thanh Long 2021-11-02 4:52:12
#54646 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 228 ms 81880 K C++ 14 / 1 K wal 2021-11-02 7:46:19
#54931 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 155 ms 4372 K C++ / 552 B Trần Khắc Triều 2021-11-03 6:54:07
#55131 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 135 ms 2828 K C++ 11 / 930 B soul 2021-11-03 16:54:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: