Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#121867 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 35 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 986 B Nguyễn Khắc Trung 2023-02-18 2:32:02
#104961 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 651 B NTT 2022-11-25 1:11:23
#115801 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 523 B Durex+_+ 2023-01-13 8:22:39
#105541 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 28 ms 492 K C++ 17 / 521 B Ta Minh Kien 2022-11-26 17:02:50
#122501 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 360 K C++ / 332 B Trần Huy Hoàng 2023-02-21 13:37:33
#122685 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 324 B BUILT_DIFF(CHP) 2023-02-22 1:16:29
#121995 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 324 B Bùi Cường Quốc 2023-02-19 11:48:40
#121932 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 352 K C++ 17 / 322 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-02-19 3:24:51
#122023 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 322 B GIAP 2023-02-19 14:15:35
#105798 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 318 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 14:19:06
#122657 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 27 ms 380 K C++ 17 / 306 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-02-22 0:59:18
#122469 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 27 ms 348 K C++ 17 / 296 B Trần Hoàng Đạt 2023-02-21 12:04:23
#121944 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 20 ms 372 K C++ 17 / 264 B nguyennhatlam 2023-02-19 3:36:34
#122595 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 29 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 264 B hoangheovn 2023-02-21 17:06:32
#122043 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 400 K C++ 17 / 264 B tnkhuyen 2023-02-19 15:42:45
#122032 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 37 ms 336 K C++ 17 / 231 B Tuyết Mai 2023-02-19 14:28:48
#105081 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 356 K C++ 14 / 225 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-25 3:29:57
#104474 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 27 ms 356 K C++ 14 / 216 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-24 7:24:05
#105291 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 209 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 8:50:49
#104736 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 208 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 8:53:22
#104721 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 352 K C++ 14 / 208 B Lường Ngọc An 2022-11-24 8:51:15
#104685 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 324 K C++ 17 / 203 B Trùm CUỐI 2022-11-24 8:35:49
#104722 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 360 K C++ 14 / 201 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-24 8:51:27
#105778 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 195 B Meow 2022-11-28 14:08:39
#104741 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 21 ms 372 K C++ 17 / 194 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 8:54:03
#104785 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 340 K C++ / 188 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 9:04:14
#104698 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 256 K C++ (NOI) / 187 B Phùng Nhật Minh 2022-11-24 8:40:55
#104677 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 187 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 8:31:44
#104733 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 340 K C++ 17 / 184 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-24 8:53:02
#122113 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 348 K C++ 14 / 184 B Nguyen Gia Huy 2023-02-20 8:07:00
#104682 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 180 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 8:35:01
#122640 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 448 K C++ 17 / 174 B Lê Nguyễn Thu Hà 2023-02-22 0:44:18
#104679 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 280 K C++ (NOI) / 171 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 8:33:42
#104469 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 171 B HieuLe 2022-11-24 7:20:29
#105144 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 344 K C++ / 169 B R 2022-11-25 4:13:23
#122059 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 348 K C++ 17 / 165 B quynh 2023-02-19 16:34:05
#104802 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 328 K C++ 17 / 156 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 9:11:47
#104750 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 150 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 8:55:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: