Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#104750 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 150 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 8:55:46
#104802 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 328 K C++ 17 / 156 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 9:11:47
#105144 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 344 K C++ / 169 B Bùi Quốc Huy 2022-11-25 4:13:23
#104469 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 171 B HieuLe 2022-11-24 7:20:29
#104679 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 280 K C++ (NOI) / 171 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 8:33:42
#131998 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 324 K C++ 17 / 173 B ananan 2024-02-15 3:10:27
#104682 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 180 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 8:35:01
#132283 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 324 K C++ 17 / 181 B mh 2024-02-15 11:19:17
#104733 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 340 K C++ 17 / 184 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-24 8:53:02
#104677 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 187 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 8:31:44
#104698 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 256 K C++ (NOI) / 187 B Phùng Nhật Minh 2022-11-24 8:40:55
#104785 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 340 K C++ / 188 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 9:04:14
#132128 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 41 ms 316 K C++ 17 / 189 B The Toan 2024-02-15 7:35:09
#132012 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 35 ms 324 K C++ / 189 B laccoi 2024-02-15 3:15:39
#132040 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 36 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 191 B Tuấn Thịnh 2024-02-15 3:27:56
#132212 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 34 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 191 B Vũ Phong 2024-02-15 9:57:19
#132020 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 38 ms 376 K C++ 17 / 192 B Ngô Trường 2024-02-15 3:18:21
#104741 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 21 ms 372 K C++ 17 / 194 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 8:54:03
#104681 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 360 K C++ 17 / 195 B Trùm CUỐI 2022-11-24 8:34:45
#105778 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 195 B meow 2022-11-28 14:08:39
#124040 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 28 ms 340 K C++ 17 / 197 B Phạm Đức Thiện 2024-01-12 6:17:56
#132003 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 380 K C++ 17 / 199 B vu minh hoang 2024-02-15 3:12:43
#132011 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 40 ms 312 K C++ 17 / 200 B phan quoc an 2024-02-15 3:15:24
#104722 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 360 K C++ 14 / 201 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-24 8:51:27
#104672 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 30 ms 356 K C++ 14 / 201 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-24 8:25:47
#119355 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 202 B Tiêu Dao 2023-12-22 14:31:26
#104721 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 352 K C++ 14 / 208 B Lường Ngọc An 2022-11-24 8:51:15
#104736 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 208 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 8:53:22
#105291 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 209 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 8:50:49
#105081 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 25 ms 356 K C++ 14 / 225 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-25 3:29:57
#132018 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 234 B dhp 2024-02-15 3:17:56
#124593 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 28 ms 340 K C++ 14 / 253 B Đào Đức Thắng 2024-01-15 13:19:12
#132307 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 34 ms 340 K C++ 14 / 266 B ANNGU 2024-02-15 14:05:48
#131967 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 33 ms 348 K C++ 17 / 292 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-15 3:01:15
#132095 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 32 ms 340 K C++ / 297 B Kan Snack 2024-02-15 6:16:32
#131981 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 38 ms 348 K C++ / 312 B kurzgesagt 2024-02-15 3:07:12
#105798 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 318 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 14:19:06
#124672 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 44 ms 356 K C++ 17 / 318 B Trần Long 2024-01-16 2:43:48
#130263 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 30 ms 376 K C++ / 352 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-01 14:56:08
#115803 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 20 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 357 B Durex+_+ 2023-01-13 8:24:31
#143555 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 26 ms 380 K C++ 17 / 359 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 3:16:20
#140477 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 33 ms 380 K C++ 11 / 429 B Nguyễn Việt Hùng 2024-03-12 3:08:42
#152899 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 20 ms 348 K Pascal / 520 B Lê Thị Tuyết Lan 2024-05-31 4:36:28
#105541 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 28 ms 492 K C++ 17 / 521 B Ta Minh Kien 2022-11-26 17:02:50
#104961 #5040. INSERT - Chèn xâu Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 651 B NTT 2022-11-25 1:11:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: