Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#108902 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 81 ms 368 K C++ (NOI) / 260 B Đặng Đình Minh 2022-12-08 3:32:51
#107636 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 97 ms 512 K C++ 17 / 308 B Trùm CUỐI 2022-12-04 18:35:40
#138221 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 100 ms 504 K C++ 17 / 270 B Bùi Quốc Huy 2023-05-15 9:32:30
#108891 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 103 ms 480 K C++ 17 / 248 B Nguyễn Huyền Trang 2022-12-08 3:29:02
#108913 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 103 ms 484 K C++ / 282 B Phan Kim Chi 2022-12-08 3:35:40
#108898 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 107 ms 388 K C++ 14 / 298 B Vũ Đức Minh 2022-12-08 3:32:20
#109318 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 108 ms 504 K C++ 17 / 258 B Nguyễn Anh Tú 2022-12-09 3:13:46
#108890 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 108 ms 480 K C++ / 262 B Trần Đăng Khoa 2022-12-08 3:28:39
#108926 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 108 ms 476 K C++ 14 / 265 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-08 3:39:02
#108895 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 111 ms 484 K C++ 14 / 271 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-08 3:29:24
#108748 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 112 ms 388 K C++ 17 / 256 B Ng Duy Anh 2022-12-07 15:43:52
#108675 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 115 ms 476 K C++ 17 / 310 B Phạm Thanh Lam 2022-12-07 13:58:12
#108917 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 116 ms 492 K C++ 14 / 261 B Vũ Đức Anh 2022-12-08 3:36:20
#108870 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 117 ms 388 K C++ 17 / 293 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-08 3:25:20
#108906 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 117 ms 492 K C++ / 301 B Đặng Châu Anh 2022-12-08 3:34:13
#108888 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 117 ms 480 K C++ 14 / 248 B Đỗ Hải Lâm 2022-12-08 3:28:07
#108724 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 118 ms 484 K C++ 17 / 268 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-07 15:20:09
#108884 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 123 ms 492 K C++ 17 / 246 B Phùng Nhật Minh 2022-12-08 3:27:38
#108867 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 124 ms 480 K C++ 17 / 196 B Đặng Huyền Trân 2022-12-08 3:24:19
#108637 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 128 ms 484 K C++ 17 / 330 B Ninh Anh Vũ 2022-12-07 9:30:52
#108876 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 129 ms 480 K C++ 17 / 265 B Vũ Trần Lâm 2022-12-08 3:26:49
#108882 #5051. BOMFAN - Đổi quạt Accepted 100 133 ms 508 K C++ 14 / 264 B Lường Ngọc An 2022-12-08 3:27:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: