Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#76152 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 349 ms 20572 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-03-02 6:29:52
#71855 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 598 ms 12516 K C++ 14 / 997 B nguyen khac thu 2022-02-10 11:52:00
#6048 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 609 ms 12360 K C++ 14 / 991 B Trùm CUỐI 2020-04-21 15:27:14
#42318 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 784 ms 39116 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-07-13 7:05:15
#58939 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 809 ms 8296 K C++ 17 / 818 B daotuanduy 2021-11-23 0:26:55
#8945 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 824 ms 73784 K C++ 17 / 939 B Phạm Thế Phong 2020-10-01 8:21:51
#8942 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 824 ms 73836 K C++ 14 / 609 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-01 8:18:55
#121887 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 827 ms 73780 K C++ 17 / 1012 B oth 2024-01-04 2:33:01
#8764 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 835 ms 73708 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-22 17:49:44
#62561 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 850 ms 73760 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-13 15:14:38
#49470 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 852 ms 73700 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-30 1:02:02
#94881 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 855 ms 12532 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 9:17:36
#61499 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 860 ms 73716 K C++ 17 / 853 B Do Xuan Hoang 2021-12-07 14:55:56
#19909 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 862 ms 19784 K C++ 17 / 2 K Vũ Khánh Huyền 2020-12-09 2:57:16
#139365 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 876 ms 12528 K C++ 17 / 871 B 🐄 2024-03-08 9:31:30
#75416 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 878 ms 12552 K C++ 11 / 809 B hm123 2022-02-24 13:02:08
#75425 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 880 ms 12500 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-02-24 14:52:14
#120520 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 887 ms 12540 K C++ / 1 K Nguyễn An Phát 2023-12-26 11:34:35
#60466 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 899 ms 12484 K C++ 14 / 1 K Duong Thao 2021-12-01 13:05:18
#121821 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 899 ms 19988 K C++ 17 / 1 K NGUYỄN XUÂN TUẤT 2024-01-03 15:24:21
#53414 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 900 ms 12528 K C++ / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-10-26 15:49:42
#99303 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 900 ms 24592 K C++ 17 / 844 B Vũ Đức Huy 2022-11-08 8:42:53
#121064 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 900 ms 12520 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-29 10:12:33
#52673 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 905 ms 12608 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-22 9:34:31
#66789 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 906 ms 12516 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-29 12:57:07
#102957 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 906 ms 24648 K C++ 17 / 863 B Hải Anh 2022-11-19 3:23:17
#139824 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 907 ms 24556 K C++ 14 / 1 K Võ Đăng Tuệ 2024-03-11 1:05:11
#78302 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 909 ms 12744 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-03-21 13:39:46
#84330 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 919 ms 12520 K C++ / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2022-05-21 14:07:26
#139814 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 933 ms 24616 K C++ 14 / 2 K Jack 2024-03-11 0:53:21
#26389 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 939 ms 34660 K C++ / 2 K aideyyy 2021-01-22 16:21:20
#98315 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 945 ms 24620 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2022-11-03 15:32:19
#91797 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 960 ms 24552 K C++ / 810 B Ung Khuyến 2022-09-14 15:52:51
#42448 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1010 ms 39484 K C++ 14 / 2 K Hoàng Xuân Vinh 2021-07-15 6:28:35
#140252 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1063 ms 57424 K C++ 17 / 1 K Lê Tấn Cương 2024-03-11 13:05:27
#139847 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1069 ms 51312 K C++ 17 / 1 K KhanhLe w 2024-03-11 2:30:26
#139845 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1233 ms 102208 K C++ 17 / 992 B pbao 2024-03-11 1:53:32
#139834 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1244 ms 102240 K C++ 17 (Clang) / 1 K kkk 2024-03-11 1:45:29
#139840 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1247 ms 102216 K C++ 17 / 2 K Tan Phong Bui 2024-03-11 1:51:02
#138486 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1249 ms 8688 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Anh 2024-03-05 1:43:45
#139838 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1278 ms 102328 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Song Đức 2024-03-11 1:48:58
#42231 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1312 ms 31420 K C++ 14 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 9:54:35
#137781 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1386 ms 98308 K C++ 17 / 977 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-28 15:01:48
#137780 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1416 ms 98288 K C++ 17 / 977 B Hồi ức không quên 2024-02-28 15:01:24
#137779 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1432 ms 98312 K C++ 17 / 977 B Linh Khanhs Cute 2024-02-28 15:01:08
#137839 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1447 ms 98444 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-29 6:54:31
#98339 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1512 ms 23836 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-11-04 1:35:29
#42607 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1548 ms 16840 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:18:09
#39954 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1642 ms 98500 K C++ 17 / 979 B Trần Cẩm Nguyên 2021-06-27 10:49:19
#39948 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1735 ms 85580 K C++ 14 / 999 B Ung Tuấn Lĩnh 2021-06-27 5:30:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: