Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#76152 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 349 ms 20572 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-03-02 6:29:52
#151008 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 597 ms 13252 K C++ 17 / 2 K Đặng Hải Long 2023-10-01 15:21:22
#71855 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 598 ms 12516 K C++ 14 / 997 B nguyen khac thu 2022-02-10 11:52:00
#6048 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 609 ms 12360 K C++ 14 / 991 B Trùm CUỐI 2020-04-21 15:27:14
#42318 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 784 ms 39116 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-07-13 7:05:15
#58939 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 809 ms 8296 K C++ 17 / 818 B daotuanduy 2021-11-23 0:26:55
#141464 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 819 ms 73716 K C++ 17 / 870 B Ng Duy Anh 2023-07-03 7:36:23
#141471 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 821 ms 73708 K C++ 17 / 747 B Đặng Huyền Trân 2023-07-03 7:37:39
#8945 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 824 ms 73784 K C++ 17 / 939 B Phạm Thế Phong 2020-10-01 8:21:51
#8942 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 824 ms 73836 K C++ 14 / 609 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-01 8:18:55
#126178 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 828 ms 73780 K C++ 17 / 603 B Bùi Quốc Huy 2023-03-12 4:49:53
#141470 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 830 ms 73724 K C++ 17 / 541 B Ninh Anh Vũ 2023-07-03 7:37:29
#141473 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 831 ms 73772 K C++ 17 / 551 B Phạm Thanh Lam 2023-07-03 7:40:24
#141476 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 834 ms 73704 K C++ 17 / 956 B Đỗ Hải Lâm 2023-07-03 7:52:52
#8764 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 835 ms 73708 K C++ 17 / 771 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-22 17:49:44
#141466 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 837 ms 73764 K C++ 17 / 880 B Nguyễn Quốc Việt 2023-07-03 7:36:32
#62561 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 850 ms 73760 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-13 15:14:38
#49470 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 852 ms 73700 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-30 1:02:02
#94881 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 855 ms 12532 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 9:17:36
#143787 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 855 ms 73912 K C++ 17 / 599 B Bốp Bốp 2023-07-25 9:35:48
#61499 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 860 ms 73716 K C++ 17 / 853 B Do Xuan Hoang 2021-12-07 14:55:56
#19909 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 862 ms 19784 K C++ 17 / 2 K Vũ Khánh Huyền 2020-12-09 2:57:16
#75416 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 878 ms 12552 K C++ 11 / 809 B hm123 2022-02-24 13:02:08
#75425 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 880 ms 12500 K C++ 11 / 1 K hihihi1 2022-02-24 14:52:14
#139242 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 880 ms 13292 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Đình Cương 2023-05-22 15:59:08
#141412 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 886 ms 12496 K C++ 17 / 958 B buon_choi96 2023-07-02 10:23:49
#150759 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 886 ms 13296 K C++ 17 / 3 K Dang Hai Long 2023-09-28 7:33:59
#60466 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 899 ms 12484 K C++ 14 / 1 K Duong Thao 2021-12-01 13:05:18
#53414 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 900 ms 12528 K C++ / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-10-26 15:49:42
#99303 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 900 ms 24592 K C++ 17 / 844 B Vũ Đức Huy 2022-11-08 8:42:53
#52673 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 905 ms 12608 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-22 9:34:31
#66789 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 906 ms 12516 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-29 12:57:07
#102957 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 906 ms 24648 K C++ 17 / 863 B Hải Anh 2022-11-19 3:23:17
#78302 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 909 ms 12744 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-03-21 13:39:46
#84330 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 919 ms 12520 K C++ / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2022-05-21 14:07:26
#141588 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 930 ms 41044 K C++ 17 / 1 K khacdanh 2023-07-04 4:24:21
#26389 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 939 ms 34660 K C++ / 2 K aideyyy 2021-01-22 16:21:20
#98315 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 945 ms 24620 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2022-11-03 15:32:19
#91797 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 960 ms 24552 K C++ / 810 B Ung Khuyến 2022-09-14 15:52:51
#42448 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1010 ms 39484 K C++ 14 / 2 K Hoàng Xuân Vinh 2021-07-15 6:28:35
#42231 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1312 ms 31420 K C++ 14 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 9:54:35
#124505 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1376 ms 98316 K C++ 17 / 943 B TKduybich 2023-03-03 2:45:01
#98339 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1512 ms 23836 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-11-04 1:35:29
#42607 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1548 ms 16840 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:18:09
#39954 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1642 ms 98500 K C++ 17 / 979 B Trần Cẩm Nguyên 2021-06-27 10:49:19
#39948 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1735 ms 85580 K C++ 14 / 999 B Ung Tuấn Lĩnh 2021-06-27 5:30:26
#43081 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 1807 ms 155192 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2021-07-26 2:31:26
#28157 #508. ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số Accepted 100 2413 ms 16448 K C++ 17 / 1 K iwannabetheguy 2021-02-21 13:46:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: