Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#49877 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 136 ms 3148 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-10-04 16:15:24
#50126 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 142 ms 2120 K C++ 17 / 936 B Chùm CUỐI 2021-10-06 9:38:34
#51057 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 148 ms 2624 K C++ 14 / 2 K Trần Bình Duy 2021-10-13 8:31:59
#50138 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 149 ms 2160 K C++ 14 / 991 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-06 9:59:56
#77896 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 150 ms 2120 K C++ 11 / 900 B hihihi1 2022-03-18 12:32:53
#74204 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 151 ms 2524 K C++ 11 / 1000 B Xuân 2022-02-18 8:44:32
#58499 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 154 ms 4976 K C++ 17 / 908 B daotuanduy 2021-11-20 4:49:45
#72148 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 156 ms 3908 K C++ 17 / 835 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:24:28
#50973 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 158 ms 4932 K C++ 17 / 1 K Hoàng Xuân Vinh 2021-10-13 1:28:19
#51038 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 160 ms 4928 K C++ 14 / 845 B Đỗ Anh Kiệt 2021-10-13 8:06:26
#50867 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 162 ms 5036 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-10-12 12:55:18
#50966 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 162 ms 4976 K C++ 14 / 3 K QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-10-13 1:09:10
#50959 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 167 ms 4912 K C++ 14 / 3 K Lê Hoàng Long 2021-10-13 0:31:50
#61638 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 178 ms 3952 K C++ 11 / 764 B LAM DEP TRAI 2021-12-08 14:21:26
#49607 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 180 ms 3292 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-10-02 2:28:40
#51132 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 331 ms 4156 K C++ 17 / 2 K LTG 2021-10-13 15:59:06
#49641 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 350 ms 4592 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-10-02 7:17:11
#51047 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 362 ms 4588 K C++ 14 / 5 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-10-13 8:16:33
#61641 #847. CHOOSE - Chọn mua hàng Accepted 100 507 ms 3576 K C++ 17 / 707 B ThMinh 2021-12-08 14:21:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: