Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%
2021 DININGB - Bữa tối 23 38 60.53%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 152 472 32.20%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 41 72 56.94%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 44 92 47.83%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 83 151 54.97%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 95 36.84%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
627 DIVISIBLE 22 94 23.40%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 53 250 21.20%
363 DOEXAM - Làm bài thi 153 307 49.84%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 61 119 51.26%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 120 212 56.60%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%
447 DPCABLE – Nối cáp 38 105 36.19%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 26 121 21.49%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 67 197 34.01%
657 DPD1 3 5 60.00%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 184 28.26%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 55 135 40.74%