# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
201 21441412 1500
202 Phát 5 1500
203 Lê Văn Thức 1 1500
204 Tran Anh Quan 18 1500
205 Mai Văn Hoàng 7 1500
206 Ỷ Mộng 1 1500
207 Nguyen Son 1500
208 quanvanthai 1500
209 NguyenAn 0 1500
210 Văn Phú Đạt 1500
211 lalalala 6 1500
212 Vũ Văn Kết 1500
213 Lê TrườngBB 2 1500
214 Ngo Thanh Trung 2 1500
215 Kamento 0 1500
216 Đặng Phú Duy 0 1500
217 Luong Duc Tai 0 1500
218 Trần Quốc Phong 0 1500
219 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1 1500
220 Đặng Xuân Minh Khôi 0 1500
221 Quách Gia Bảo 54 1500
222 Phạm Anh 0 1500
223 Dương nguyễn 1500
224 nguyen nguyen trung 0 1500
225 tung 7 1500
226 Nghĩa Khoa 1500
227 Tiêu Phong 1500
228 mất ngủ vì giò thủ 1500
229 lee nguyen tanp 1 1500
230 lalalalala 1500
231 violetzzz 9 1500
232 ta minh ha 1500
233 Phạm Hữu Nam 1 1500
234 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 1 1500
235 Trần Anh Tuấn 1 1500
236 fcccc 8 1500
237 Nguyễn Văn Hải 12 1500
238 Nguyen Tran Le Hoang 0 1500
239 AC 1 1500
240 Nguyễn Lê Khánh 8 1500
241 Huỳnh Ngọc Ánh 2 1500
242 Nguyễn Hồng Quang 4 1500
243 Phạm Hằng Nga 2 1500
244 molace 1 1500
245 Nguyen Hoang Long 5 1500
246 Cong Anh 2k10 1 1500
247 Huyền 1 1500
248 Lưu Huyền Đức 1500
249 Nguyen Canh Duy 2 1500
250 Trần Bình 4 1500