# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
201 MK_TP_IT_24 1 1500
202 Lê Dương Hiếu Nghĩa 1500
203 Phạm Văn Sơn Dương 7 1500
204 Vũ Trung 4 1500
205 Tran Nam Khanh 1500
206 Nguyen ha an 18 1500
207 normie 1 1500
208 Nguyễn Sơn Giang 23 1500
209 Chiju 22 1500
210 Võ Minh Nghĩa 0 1500
211 tranminhprvt01 38 1500
212 Nguyễn Minh Dương 1 1500
213 nguyen ok 3 1500
214 Lương Tiến Đạt 1500
215 NPBT 1 1500
216 nguyentu 1500
217 Nguyen Van Thang 1500
218 NHI 0 1500
219 Trần Khánh 1 1500
220 Nguyễn Trường Thịnh 0 1500
221 aideyyy 11 1500
222 Đỗ Hữu Huy Hoàng 3 1500
223 Phan Quý Thịnh 55 1500
224 Đinh Nguyễn Hoàng Long 0 1500
225 Onii Chan 181 1500
226 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1500
227 Lê Huy Phát 1 1500
228 Tran Anh Quan 1 1500
229 An 1 1500
230 Châu Tú Mi 0 1500
231 Tuan Nguyen 1 1500
232 cacl0rd 1500
233 Nguyễn Thảo Linh 0 1500
234 sdgasdg 0 1500
235 Lê Dũng 0 1500
236 nguyễn lan kim 0 1500
237 Đại ca xe ôm 1500
238 Lộc Nguyễnnn 1 1500
239 anh khoa 22 1500
240 Lê Phước Anh Kha 0 1500
241 Duy_e 50 1500
242 Nguyen Duong Hoang Phuc 0 1500
243 Nguyễn Hải Long2 1500
244 Phạm Nam Phúc 1 1500
245 Nguyễn việt hải 7 1500
246 lamphong 11 1500
247 Trịnh Phạm Thiện Nhân 3 1500
248 N02 46 1500
249 PM 1 1500
250 owen 0 1500