# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
701 Nguyễn Cao Cường 3 1500
702 Rô không gầy 1 1500
703 Hoang Dinh Vinh Hoang 3 1500
704 Nguyen Huong Thao 2 1500
705 fzk 0 1500
706 Đặng Hải Long 64 1500
707 CSLOJ 10 1500
708 tai 2 1500
709 Uah Hnaht 39 1500
710 Châu Tú Mi 3 1500
711 Lil C 5 1500
712 LAM DEP TRAI 75 1506
713 Phạm Cao Sơn 8 1500
714 Phạm Trung Hiếu 3 1500
715 yennhi 1 1500
716 VU LE DUNG 2 1500
717 ThMinh 116 1492
718 cuberlong 5 1500
719 Thanh Tùng 0 1500
720 Cumonfurries 1 1500
721 Nguyễn Xuân Linh 1 1500
722 Sơn Tùng MTP 1500
723 nu hu du 0 1500
724 đau 1 1500
725 voquangcuong 1 1500
726 Nguyễn Huy Cường 1 1500
727 Cường Đẹp Trai 1 1500
728 Võ Xuân Cường 1 1500
729 Nguyễn Như Cường 1 1500
730 cường 4 1500
731 Đào Anh Quân 2 1500
732 Cường berserk Đinh 2 1500
733 dcm 0 1500
734 ZiNo 8 1500
735 Nguyễn Việt Cường 0 1500
736 Nguyễn Quốc Cường 0 1500
737 Đỗ Việt Cường 240 1500
738 Vũ Tăng Cường 13 1500
739 Cur Playzz 1 1500
740 Trương Nguyễn Tấn Phúc 2 1500
741 cuthao 1500
742 Cuunon311 1 1500
743 Pham Minh Dung 29 1500
744 Lê Gia Hiển 0 1500
745 Lê Khánh Linh 0 1500
746 Trịnh Quang Hưng 2 1500
747 Lê Da Bảo 0 1500
748 dacphu 1 1500
749 Huynh Dac Phuong 0 1500
750 Bùi Quang Phúc 1 1500