Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#116947 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 40 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 406 B Hà Phú Hào 2023-01-31 8:49:24
#82243 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 41 ms 344 K Pascal / 558 B Phan Đặng Thái Sơn 2022-04-20 6:29:32
#115272 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 42 ms 308 K C++ (NOI) / 538 B Nguyễn Hồng Quang 2023-01-08 4:16:14
#104878 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 43 ms 356 K C++ 17 / 403 B HieuLe 2022-11-24 13:21:27
#105525 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 45 ms 356 K C++ 14 / 303 B Vũ Đức Anh 2022-11-26 16:05:03
#109671 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 50 ms 352 K C++ 14 / 334 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-10 12:39:47
#104887 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 54 ms 408 K C++ 17 / 624 B meow 2022-11-24 13:24:12
#104879 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 56 ms 364 K C++ 17 / 288 B Vũ Đức Huy 2022-11-24 13:22:24
#101884 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 60 ms 356 K C++ 17 / 317 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-15 4:22:24
#115169 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 60 ms 352 K C++ / 348 B thanhvinh 2023-01-06 9:23:41
#101889 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 61 ms 368 K C++ 17 / 334 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-15 4:24:23
#101914 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 61 ms 356 K C++ / 287 B Bùi Quốc Huy 2022-11-15 4:31:25
#101886 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 62 ms 384 K C++ 14 / 372 B Vũ Minh Huyền 2022-11-15 4:22:49
#103427 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 62 ms 356 K C++ 17 / 303 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-22 4:04:57
#101904 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 62 ms 372 K C++ 17 / 325 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-15 4:27:56
#102229 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 63 ms 352 K C++ 17 / 242 B Đặng Huyền Trân 2022-11-15 15:36:52
#101928 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 63 ms 360 K C++ / 291 B Trần Đăng Khoa 2022-11-15 4:34:15
#102212 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 63 ms 356 K C++ 17 / 265 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-15 14:12:58
#101919 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 63 ms 356 K C++ 14 / 358 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-15 4:33:02
#101934 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 64 ms 356 K C++ 17 / 300 B Phùng Nhật Minh 2022-11-15 4:36:02
#101894 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 64 ms 360 K C++ / 242 B umm 2022-11-15 4:24:52
#103415 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 64 ms 380 K C++ / 334 B Người Tình Mùa Đông 2022-11-22 3:55:20
#101925 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 65 ms 348 K C++ / 319 B Vũ Xuân Lâm 2022-11-15 4:33:49
#101882 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 66 ms 356 K C++ 17 / 476 B Trùm CUỐI 2022-11-15 4:22:05
#101902 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 66 ms 364 K C++ 17 / 278 B Phạm Thanh Lam 2022-11-15 4:27:50
#101930 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 76 ms 360 K C++ 17 / 304 B Ninh Anh Vũ 2022-11-15 4:34:53
#85133 #21. HY014 - Di chuyển Robot Accepted 100 78 ms 360 K C++ / 550 B Đỗ Việt Cường 2022-06-05 8:07:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: