Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#101197 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 112 ms 504 K C++ 17 / 535 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-14 3:25:42
#24102 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 113 ms 740 K C++ 17 / 464 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-24 9:35:52
#28528 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 113 ms 768 K C++ 17 / 573 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-25 11:34:20
#60545 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 113 ms 748 K C++ 11 / 497 B hihihi1 2021-12-02 6:19:13
#101214 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 113 ms 532 K C++ 17 / 563 B Phạm Thanh Lam 2022-11-14 3:29:57
#101173 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 113 ms 532 K C++ / 508 B Bùi Quốc Huy 2022-11-14 3:16:24
#101149 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 114 ms 512 K C++ 17 / 384 B Đặng Huyền Trân 2022-11-13 15:51:20
#101201 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 114 ms 512 K C++ / 501 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-14 3:26:30
#101389 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 116 ms 512 K C++ / 501 B Lương Tiến Đạt 2022-11-14 4:07:18
#101373 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 117 ms 704 K C++ / 521 B Đặng Châu Anh 2022-11-14 4:02:57
#101137 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 117 ms 608 K C++ 14 / 528 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-13 15:13:32
#101962 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 117 ms 1108 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2022-11-15 6:15:51
#32088 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 118 ms 652 K C++ 17 / 1 K Hoàng Quốc Việt Chuyên Hưng Yên 2021-03-22 16:22:15
#41838 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 119 ms 480 K C++ 17 / 728 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 14:05:13
#101777 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 119 ms 528 K C++ / 506 B Trần Đăng Khoa 2022-11-15 3:15:21
#101246 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 121 ms 772 K C++ 14 / 519 B Phùng Nhật Minh 2022-11-14 3:37:12
#101188 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 121 ms 572 K C++ 17 / 511 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-14 3:22:33
#101470 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 122 ms 768 K C++ / 517 B Phan Kim Chi 2022-11-14 4:27:54
#48969 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 123 ms 772 K C++ 14 / 540 B nguyen khac thu 2021-09-25 8:47:33
#101213 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 123 ms 740 K C++ / 519 B Vũ Xuân Lâm 2022-11-14 3:29:55
#101208 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 130 ms 732 K C++ 17 / 509 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-14 3:28:44
#34121 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 143 ms 1872 K C++ 17 / 1 K vuvanhung 2021-04-10 16:56:36
#100614 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 148 ms 616 K C++ 17 / 586 B Trùm CUỐI 2022-11-10 9:18:04
#61943 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 151 ms 1128 K C++ 17 (Clang) / 677 B trần minh hoàng 2021-12-10 3:17:15
#52849 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 547 ms 612 K C++ / 560 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-23 15:56:41
#58759 #228. STOCK - Thị trường chứng khoán Accepted 100 547 ms 716 K C++ / 460 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:21:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: