Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27867 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 315 ms 4192 K C++ 14 / 468 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-18 13:50:28
#93672 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 319 ms 4216 K C++ 17 / 495 B TKduybich 2022-10-10 13:10:54
#30579 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 330 ms 4224 K C++ 17 / 637 B Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-03-11 13:52:22
#147754 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 337 ms 4184 K C / 876 B Lê cảnh hải 2023-09-07 9:43:17
#70593 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 351 ms 4452 K C++ 17 / 493 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-01-25 3:16:18
#25422 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 359 ms 4084 K C++ (NOI) / 387 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-14 4:08:31
#84312 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 371 ms 4084 K C++ (NOI) / 386 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-21 9:56:58
#76781 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 392 ms 4064 K Pascal / 591 B BH 2022-03-07 12:09:41
#138290 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 402 ms 4220 K C++ 17 / 360 B Nguyễn Quốc Vũ 2023-05-15 14:31:32
#25441 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 404 ms 4196 K C++ / 382 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-01-14 4:18:35
#93818 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 404 ms 4100 K Pascal / 739 B Lê Việt Anh 2022-10-11 8:34:31
#25384 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 405 ms 4224 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Bình An 2021-01-14 4:03:27
#132187 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 405 ms 4364 K C++ / 472 B bin 2023-04-11 12:24:01
#25386 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 406 ms 4196 K C++ 17 / 374 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-14 4:03:44
#132196 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 407 ms 4288 K C++ / 460 B Ng Thanh TRúc 2023-04-11 12:32:52
#25437 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 408 ms 4188 K C++ / 462 B Trần Khánh Linh 2021-01-14 4:16:23
#25412 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 409 ms 4224 K C++ 17 / 299 B Nguyễn Huy Hùng 2021-01-14 4:07:19
#25408 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 409 ms 4196 K C++ / 358 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-14 4:06:59
#25432 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 411 ms 4164 K C++ 17 / 383 B Trần Quang Huy 2021-01-14 4:13:21
#25391 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 414 ms 4196 K C++ 17 / 393 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-14 4:04:33
#48336 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 414 ms 8148 K C++ 14 / 663 B nguyen khac thu 2021-09-19 1:31:16
#25406 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 415 ms 4224 K C++ 17 / 387 B Lê Minh Tâm 2021-01-14 4:06:48
#25319 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 416 ms 4224 K C++ 17 / 383 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-14 3:24:17
#96543 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 418 ms 4196 K C++ 17 / 651 B Student 2022-10-23 8:50:03
#41621 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 419 ms 4176 K C++ / 389 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-07 11:14:08
#78107 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 419 ms 4320 K C++ 14 / 411 B stroke of fortune 2022-03-20 2:52:34
#109192 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 421 ms 4224 K C++ 17 / 436 B Ninh Anh Vũ 2022-12-08 8:39:15
#25381 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 422 ms 4224 K C++ / 330 B Bùi Tâm Đan 2021-01-14 4:02:30
#49215 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 422 ms 4192 K C++ 14 / 1006 B kekekekeke 2021-09-28 7:13:44
#25419 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 423 ms 8192 K C++ / 357 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-14 4:08:04
#25394 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 424 ms 4304 K C++ 17 / 299 B Bùi Hải Đăng 2021-01-14 4:04:50
#65591 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 424 ms 4216 K C++ 11 / 746 B Trương Tuấn Tú 2021-12-20 15:24:41
#25382 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 427 ms 4196 K C++ / 369 B Đoàn Công Chiến 2021-01-14 4:03:10
#138779 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 428 ms 8144 K C++ 11 / 380 B Phùng Nhật Minh 2023-05-17 3:57:28
#25385 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 429 ms 4196 K C++ 17 / 401 B Tạ Thu Hà 2021-01-14 4:03:38
#25427 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 430 ms 4224 K C++ / 382 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-14 4:10:31
#37320 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 431 ms 8144 K C++ 17 / 3 K Durex+_+ 2021-05-22 4:34:34
#25401 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 433 ms 4300 K C++ 17 / 393 B Trần Trung Đức 2021-01-14 4:05:49
#25399 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 433 ms 4212 K C++ 17 / 401 B Đặng Thái Sơn 2021-01-14 4:05:29
#89477 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 433 ms 8144 K C++ 17 / 487 B CODE 2022-08-19 8:00:26
#92422 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 434 ms 8192 K C++ 17 / 354 B Nguyễn Mạnh Tùng 2022-09-23 10:54:31
#123160 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 434 ms 4212 K C++ / 401 B Fan MU 2023-02-28 11:23:24
#25411 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 436 ms 4216 K C++ 17 / 321 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-14 4:07:13
#124952 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 436 ms 8636 K C++ 11 / 515 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-04 10:39:43
#28159 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 437 ms 4192 K C++ 17 / 380 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-21 14:39:35
#25474 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 438 ms 8092 K C++ 17 / 367 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-14 4:29:01
#58899 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 438 ms 8180 K C++ 17 / 363 B daotuanduy 2021-11-22 14:24:17
#109238 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 438 ms 4188 K C++ 17 / 361 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-08 9:22:07
#98971 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 438 ms 4196 K Pascal / 814 B Lê Phạm Anh Thế 2022-11-06 8:33:39
#75191 #237. DISCOUNT - Khuyến mại Accepted 100 439 ms 8164 K C++ 14 / 461 B DEATH 2022-02-23 14:05:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: