Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#25590 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 90 ms 868 K C++ 17 / 391 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-15 4:31:30
#110886 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 91 ms 988 K C++ 17 / 451 B Trùm CUỐI 2022-12-15 9:02:25
#25757 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 91 ms 756 K C++ 17 / 398 B Trần Trung Đức 2021-01-18 7:51:12
#25699 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 91 ms 768 K C++ 17 / 440 B Tạ Thu Hà 2021-01-16 15:11:37
#28481 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 92 ms 1120 K C++ 14 / 513 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-24 4:12:57
#25618 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 93 ms 740 K C++ 17 / 396 B Trần Quang Huy 2021-01-15 4:34:49
#25578 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 93 ms 768 K C++ / 396 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-15 4:25:27
#25619 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 93 ms 768 K C++ 17 / 398 B Đặng Thái Sơn 2021-01-15 4:34:56
#110889 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 93 ms 1020 K C++ 17 / 386 B Trần Đăng Khoa 2022-12-15 9:06:03
#108450 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 94 ms 768 K C++ 11 / 427 B toidicakhia 2022-12-07 1:39:12
#25246 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 95 ms 768 K C++ 17 / 396 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-10 15:55:17
#28460 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 96 ms 736 K C++ 17 / 427 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 1:13:59
#113147 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 96 ms 768 K C++ 14 / 371 B Trần Gia Hưng 2022-12-23 8:05:36
#110891 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 96 ms 1020 K C++ 14 / 423 B Lường Ngọc An 2022-12-15 9:06:48
#26383 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 97 ms 740 K C++ 14 / 531 B zero 2021-01-22 15:41:47
#112007 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 97 ms 768 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-12-21 1:27:37
#25597 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 98 ms 768 K C++ 17 / 390 B Bùi Hải Đăng 2021-01-15 4:31:59
#25605 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 99 ms 744 K C++ 17 / 398 B Chu Minh Quân 2021-01-15 4:33:29
#25598 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 99 ms 740 K C++ / 390 B Trần Khánh Linh 2021-01-15 4:32:00
#25607 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 101 ms 768 K C++ / 390 B Bùi Tâm Đan 2021-01-15 4:33:39
#110939 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 101 ms 1020 K C++ 14 / 447 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-15 12:21:33
#25585 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 102 ms 764 K C++ 17 / 390 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-15 4:27:52
#25591 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 102 ms 768 K C++ 17 / 420 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-15 4:31:32
#110888 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 102 ms 1020 K C++ 17 / 434 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-15 9:03:12
#74081 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 104 ms 832 K C++ 11 / 780 B Xuân 2022-02-18 7:02:06
#25058 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 105 ms 1536 K C++ 17 / 881 B Phạm Thế Phong 2021-01-06 4:02:26
#25589 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 106 ms 768 K C++ 17 / 423 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-15 4:31:13
#35580 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 108 ms 768 K C++ 17 / 747 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-21 14:08:19
#93840 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 108 ms 700 K C++ 17 / 442 B Danh Thanh Thủ 2022-10-11 9:36:16
#110871 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 112 ms 736 K C++ 17 / 373 B Ninh Anh Vũ 2022-12-15 8:35:35
#44618 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 113 ms 864 K C++ 11 / 444 B hihihi1 2021-08-19 12:08:14
#111153 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 118 ms 992 K C++ / 419 B TN 2022-12-16 2:04:13
#65984 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 121 ms 1172 K C++ 11 / 952 B Trương Tuấn Tú 2021-12-22 15:30:24
#25608 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 124 ms 776 K C++ / 388 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-15 4:33:45
#80246 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 157 ms 1148 K C++ 17 / 717 B haizzzz 2022-04-02 14:30:40
#80238 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 170 ms 1100 K C++ 17 / 719 B Huỳnh Bảo Khang 2022-04-02 14:09:10
#25509 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 244 ms 1024 K C++ (NOI) / 459 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-14 15:43:33
#110957 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 299 ms 964 K C++ 17 / 341 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-15 14:16:58
#110874 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 301 ms 716 K C++ 17 / 288 B Phạm Thanh Lam 2022-12-15 8:38:36
#110882 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 304 ms 800 K C++ 17 / 225 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-15 8:57:54
#113128 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 307 ms 1616 K C++ 17 / 794 B meow 2022-12-23 7:45:41
#60628 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 308 ms 732 K C++ / 398 B DEATH 2021-12-02 12:45:20
#111008 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 309 ms 736 K C++ 17 / 243 B Đặng Huyền Trân 2022-12-15 16:05:18
#50911 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 312 ms 1116 K C++ / 270 B Onii Chan 2021-10-12 14:39:33
#38535 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 318 ms 752 K C++ 17 / 486 B Phạm Đức Anh 2021-06-06 16:04:02
#57161 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 327 ms 728 K C++ 17 (Clang) / 362 B ThMinh 2021-11-14 6:48:46
#52846 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 329 ms 2644 K C++ / 666 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-23 15:51:26
#119116 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 329 ms 764 K C++ / 325 B Tiêu Dao 2023-12-22 7:46:16
#108607 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 332 ms 768 K C++ 17 / 369 B Nguyen Tuan Lam 2022-12-07 8:11:39
#61868 #240. IZO - Tấm cách nhiệt Accepted 100 337 ms 1948 K C++ 14 / 650 B Xúc Xích Hồng 2021-12-09 13:48:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: