Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#27775 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 60 ms 1072 K C++ 11 / 2 K vuvanhung 2021-02-17 14:54:05
#73764 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 61 ms 380 K C++ 14 / 853 B minh2409 2022-02-16 8:50:13
#14978 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 63 ms 448 K C++ / 424 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-13 12:57:00
#14991 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 64 ms 420 K C++ 17 / 436 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-13 13:27:16
#15015 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 64 ms 360 K C++ / 418 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-13 14:34:13
#59976 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 65 ms 452 K C++ 17 (Clang) / 457 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:16:20
#74804 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 65 ms 404 K C++ 14 / 682 B kaylin 2022-02-21 1:48:39
#12868 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 484 K C++ 17 / 465 B Chùm CUỐI 2020-10-29 15:37:47
#15400 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 460 K C++ / 410 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-16 3:14:51
#14931 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 424 K C++ / 422 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-13 4:29:00
#15456 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 500 K C++ 17 / 404 B Chu Minh Quân 2020-11-16 3:43:27
#15614 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 452 K C++ / 413 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-16 4:33:28
#15415 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 444 K C++ / 474 B Lê Minh Tâm 2020-11-16 3:28:13
#14946 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 420 K C++ / 424 B Đặng Thái Sơn 2020-11-13 5:44:21
#49901 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 66 ms 452 K C++ / 397 B Onii Chan 2021-10-05 3:33:50
#14940 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 67 ms 464 K C++ / 378 B Bùi Tâm Đan 2020-11-13 4:32:11
#15261 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 67 ms 608 K C++ 17 / 600 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-15 7:19:40
#65182 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 67 ms 448 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-18 9:22:59
#14928 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 68 ms 424 K C++ / 596 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-13 4:24:44
#15098 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 68 ms 468 K C++ / 596 B Trần Khánh Linh 2020-11-14 8:27:44
#12859 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 69 ms 440 K C++ / 596 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-10-29 15:12:32
#14935 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 70 ms 448 K C++ 17 / 596 B Nguyễn Bình An 2020-11-13 4:30:05
#15530 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 70 ms 460 K C++ / 540 B Trần Trung Đức 2020-11-16 4:08:37
#15398 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 70 ms 368 K C++ / 596 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-11-16 3:10:16
#64359 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 71 ms 364 K C++ 11 / 866 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 3:50:21
#15497 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 72 ms 436 K C++ / 603 B Tạ Thu Hà 2020-11-16 3:58:45
#15432 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 74 ms 428 K C++ / 380 B Đoàn Công Chiến 2020-11-16 3:37:09
#14570 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 74 ms 456 K C++ 17 / 565 B Đủ 2020-11-11 18:45:38
#80068 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 76 ms 360 K C++ / 458 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:15:12
#76779 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 78 ms 4308 K C++ 17 / 390 B Nguễn Minh Nhật 2022-03-07 12:04:57
#80462 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 80 ms 428 K C++ 17 / 479 B TH? 2022-04-05 1:22:24
#4190 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 114 ms 444 K C++ / 756 B Phạm Thế Phong 2020-02-23 13:43:41
#4349 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 114 ms 452 K C++ / 973 B Takce 2020-03-01 14:59:24
#5000 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 114 ms 424 K C++ 17 / 710 B Lemon Garden 2020-03-23 14:03:46
#62639 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 129 ms 420 K C++ 14 / 434 B hihihi1 2021-12-14 2:48:35
#73951 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 140 ms 8520 K Pascal / 722 B Tran Anh Quan 2022-02-17 11:22:16
#78151 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 152 ms 484 K C++ 11 / 756 B Xuân 2022-03-20 5:26:18
#42575 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 158 ms 448 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex-_- 2021-07-18 12:00:09
#61455 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 161 ms 8336 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tiến Bách 2021-12-07 11:13:24
#78985 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 199 ms 1368 K C++ / 767 B L H D 2022-03-26 14:41:16
#37741 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 205 ms 412 K C++ 17 / 486 B anhduc 2021-05-27 16:16:40
#73750 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 206 ms 1376 K C++ 17 / 1 K tranminhprvt01 2022-02-16 8:36:13
#73699 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 207 ms 388 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-16 4:56:40
#49053 #323. MK29SOHOC – Ước số (4) Accepted 100 209 ms 428 K C++ 11 / 483 B lê tuấn triệu 2021-09-26 13:36:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: