Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#39141 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 23 ms 288 K C++ 17 / 533 B vuvanhung 2021-06-17 17:01:09
#16725 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 25 ms 364 K C++ 14 / 804 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-25 15:26:26
#17171 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 26 ms 444 K C++ 17 / 804 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-26 14:21:58
#53936 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 26 ms 376 K C++ / 447 B Nam Tử Thiên 2021-10-30 5:21:09
#16121 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 / 806 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-21 8:21:07
#78150 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 29 ms 448 K C++ 11 / 751 B Xuân 2022-03-20 5:17:24
#78390 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 903 B meow 2022-03-22 8:37:55
#56957 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 716 B Lewjxz 2021-11-12 17:33:18
#38298 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 31 ms 376 K C / 560 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-04 4:52:03
#49981 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 33 ms 348 K C++ 11 / 414 B Onii Chan 2021-10-05 13:57:19
#75952 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 34 ms 348 K C++ / 504 B Nguyen ha an 2022-02-27 14:56:18
#62324 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 34 ms 380 K C++ 17 / 824 B Vũ Giang 2021-12-12 15:36:35
#17153 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 35 ms 360 K C++ 17 / 804 B Trần Quang Huy 2020-11-26 14:03:02
#44166 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 35 ms 344 K C++ / 467 B Nguyễn Văn Nghiêm 2021-08-16 5:34:11
#35125 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 36 ms 312 K Pascal / 718 B Khuyen Tran 2021-04-17 13:28:23
#49143 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 36 ms 404 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2021-09-27 17:10:48
#35073 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 37 ms 284 K Pascal / 744 B Lâm Khánh An 2021-04-17 2:51:11
#65469 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 37 ms 408 K C++ 11 / 905 B Trương Tuấn Tú 2021-12-20 1:53:19
#35069 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 38 ms 292 K Pascal / 762 B Tran Le Minh Man 2021-04-17 2:36:55
#41274 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 41 ms 440 K C++ / 656 B Nguyễn Văn Phú 2021-07-04 7:37:32
#48951 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 41 ms 408 K C++ 11 / 600 B lê tuấn triệu 2021-09-25 2:19:12
#48908 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 50 ms 344 K C++ / 514 B Ngô Tiến Đạt 2021-09-24 12:08:09
#17003 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 70 ms 488 K C++ 17 / 619 B Tạ Thu Hà 2020-11-26 10:03:35
#17130 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 72 ms 388 K C++ 17 / 619 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-26 13:34:39
#17533 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 72 ms 384 K C++ 17 / 589 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-27 7:53:37
#16769 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 73 ms 384 K C++ 17 / 703 B Trùm CUỐI 2020-11-26 4:37:02
#17362 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 73 ms 384 K C++ 17 / 612 B Lê Minh Tâm 2020-11-27 7:08:22
#17386 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 74 ms 384 K C++ 11 / 619 B Đoàn Công Chiến 2020-11-27 7:13:46
#17433 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 75 ms 388 K C++ 17 / 553 B Nguyễn Huy Hùng 2020-11-27 7:31:58
#17209 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 76 ms 460 K C++ 11 / 619 B Bùi Tâm Đan 2020-11-27 3:53:04
#17367 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 77 ms 384 K C++ 17 / 608 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-27 7:08:48
#16890 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 77 ms 404 K C++ 17 / 588 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-26 9:17:42
#17555 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 77 ms 464 K C++ 17 / 673 B Đặng Thái Sơn 2020-11-27 8:16:55
#17182 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 79 ms 356 K C++ 17 / 612 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-26 14:26:55
#17431 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 82 ms 384 K C++ 14 / 608 B Nguyễn Bình An 2020-11-27 7:31:21
#17393 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 82 ms 384 K C++ 17 / 619 B Chu Minh Quân 2020-11-27 7:16:47
#65244 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 82 ms 444 K C++ 11 / 581 B hihihi1 2021-12-18 12:51:02
#17058 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 84 ms 364 K C++ 17 / 613 B Trần Khánh Linh 2020-11-26 10:14:16
#37068 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 87 ms 384 K C++ 17 / 2 K Durex+_+ 2021-05-15 2:53:25
#7187 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 92 ms 276 K C++ 17 / 530 B Lemon Garden 2020-05-14 13:42:37
#87762 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 93 ms 432 K C++ 17 (Clang) / 473 B Nguyễn Đức Huy 2022-07-16 15:59:20
#17525 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 95 ms 464 K C++ 14 / 613 B Trần Trung Đức 2020-11-27 7:50:05
#7186 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 109 ms 636 K C++ 17 / 549 B Phạm Thế Phong 2020-05-14 13:32:19
#38816 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 149 ms 380 K C++ / 1 K Vân Phong 2021-06-12 7:50:41
#78492 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 688 ms 23376 K Python 3 / 372 B TH? 2022-03-23 16:44:59
#7264 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 716 ms 23424 K Python 3 / 266 B Takce 2020-05-18 6:09:06
#45174 #338. DKSODEP – Số đẹp Accepted 100 727 ms 23376 K Python 3 / 371 B Pham Quoc Viet 2021-08-24 13:38:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: