Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1951 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 336 K C++ / 447 B Nguyễn Thành Trung 2019-12-31 8:09:08
#2956 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 384 K C++ / 547 B Chu Minh Hà 2020-01-10 14:17:11
#2152 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 384 K C++ / 429 B Nguyễn Hà Trang 2020-01-02 7:38:32
#2914 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 410 B Phạm Minh Tuấn 2020-01-10 8:59:48
#2136 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 429 B Đoàn Phương Linh 2020-01-02 7:34:22
#2219 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 531 B Phương Lê Ngọc Linh 2020-01-02 7:57:32
#2165 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 537 B Nguyễn Đăng Tiến Đạt 2020-01-02 7:42:16
#4186 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 398 B Đỗ Lê Quỳnh Mai 2020-02-23 11:17:28
#17896 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 520 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-11-30 3:26:13
#17979 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 388 K C++ 17 / 540 B Trần Khánh Linh 2020-11-30 3:47:51
#17951 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 556 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-11-30 3:40:31
#40023 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 372 K C / 350 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:09:15
#66670 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 352 K C++ / 493 B Quách Gia Bảo 2021-12-28 17:17:41
#78596 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 352 K C++ 17 / 512 B Lê Quang Hiệu 2022-03-24 9:03:56
#79232 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 6 ms 352 K C++ / 514 B Nguyễn Trọng Hiệp 2022-03-28 13:21:54
#17894 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 677 B Chùm CUỐI 2020-11-30 3:22:43
#1946 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 352 K C++ / 471 B Cầm Tiến Mạnh 2019-12-31 8:04:08
#2168 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 384 K C++ / 537 B Vũ Thị Nhi 2020-01-02 7:42:53
#2306 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 340 K C++ / 473 B Mai Hải Anh 2020-01-02 8:28:04
#17912 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 644 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-11-30 3:32:15
#17905 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 505 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-11-30 3:30:40
#17901 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 376 K C++ 17 / 574 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-11-30 3:30:16
#17965 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 480 K C++ / 543 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-11-30 3:41:45
#17953 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 404 K C++ 17 / 517 B Trần Trung Đức 2020-11-30 3:40:37
#17973 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 388 K C++ 17 / 511 B Lê Minh Tâm 2020-11-30 3:45:33
#17943 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 348 K C++ / 556 B Tạ Thu Hà 2020-11-30 3:39:38
#17910 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 356 K C++ 14 / 574 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-11-30 3:31:29
#13845 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 356 K C++ 11 / 757 B Trần Thái Toàn 2020-11-09 11:02:10
#27781 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 340 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 1:48:09
#43043 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex-_- 2021-07-25 5:31:28
#62872 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 7 ms 340 K C++ / 644 B nguyen phong hai 2021-12-15 1:55:00
#1929 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 356 K C++ / 485 B Vũ Trọng Phúc 2019-12-31 7:59:14
#1883 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 344 K C++ / 468 B Đinh Trung Hiếu 2019-12-31 7:45:13
#1901 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 332 K C++ / 485 B Trần Hương Trang 2019-12-31 7:51:59
#1957 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 336 K C++ 11 (Clang) / 485 B Phạm Tiến Dũng 2019-12-31 8:10:41
#2089 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 340 K C++ / 484 B Trần Đình Hoàn 2020-01-02 7:19:39
#2824 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 276 K C++ / 491 B Nguyễn Thị Kiều Ngân 2020-01-06 2:47:36
#17898 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 356 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Bình An 2020-11-30 3:29:49
#18002 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 348 K C++ 17 / 412 B Bùi Hải Đăng 2020-11-30 3:58:11
#17946 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 372 K C++ / 474 B Phạm Minh Hoàng 2020-11-30 3:39:54
#17927 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 384 K C++ 17 / 472 B Hoàng Minh Sơn 2020-11-30 3:35:35
#17933 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 404 K C++ 17 / 506 B Nguyễn Hữu Hải 2020-11-30 3:38:06
#17977 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 384 K C++ / 417 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-11-30 3:47:29
#27657 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 8 ms 340 K C++ 11 / 332 B vuvanhung 2021-02-15 9:26:07
#2018 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 9 ms 376 K C++ / 495 B Phạm Thế Phong 2019-12-31 8:33:40
#1884 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 9 ms 356 K C++ 14 / 496 B Phạm Đình Thông 2019-12-31 7:45:23
#2647 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 9 ms 360 K C++ / 485 B Đinh Thu Hoài 2020-01-06 1:51:45
#2034 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 9 ms 316 K C++ / 452 B Đào Duy Bách 2019-12-31 8:43:12
#2755 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 9 ms 380 K C++ / 476 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-01-06 2:22:24
#2740 #373. STRSPACE – Đếm khoảng trống Accepted 100 9 ms 256 K C++ 11 / 453 B Phùng Trường Giang 2020-01-06 2:18:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: